Przyszłość programu Erasmus+: więcej możliwości  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Większy budżet i więcej możliwości dla osób w niekorzystnej sytuacji - przeczytaj o nowym programie Erasmus+.

Parlament zatwierdził nowy, bardziej inkluzywny program Erasmus+. ©Ermolaev Alexandr/Adobe Stock  

Parlament przyjął program Erasmus+ na lata 2021-2027 18 maja. Erasmus+ to sztandarowy program UE, który okazał się skuteczny w tworzeniu możliwości dla łodych ludzi i zwiększeniu ich szans na zatrudnienie.

28 miliardów euro  ; budżet Erasmus+ na lata 2021-2027

Udostępnij ten cytat: 

Posłowie do PE wynegocjowali dodatkowe 1,7 miliarda euro na program, co przyczyniło się do niemal podwojenia budżetu w porównaniu do okresu 2014-2020. Powinno to umożliwić około 10 milionom osób uczestniczenie w aktywnościach za granicą przez następne 7 lat, w tym studentom, profesorom, nauczycielom i trenerom ze wszystkich sektorów.

Centra doskonałości zawodowej, zaproponowane przez posłów, są teraz częścią nowego programu Erasmus+. Te międzynarodowe ośrodki zapewniają wysokiej jakości szkolenia zawodowe, rozwijające przydatne umiejętności w kluczowych sektorach.

Ten priorytetowy program Parlamentu jest teraz bardziej dostępny i bardziej inkluzywny. Oznacza to, że więcej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji może uczestniczyć w i korzystać ze szkoleń językowych, wsparcia administracyjnego, mobilności lub e-learningu.

Erasmus+ skoncentruje się też na priorytetach UE - transformacji cyfrowej i ekologicznej - oraz będzie promować zdrowy styl życia, a także uczenie się przez całe życie dla dorosłych.

Czym jest Erasmus+?

Erasmus+ to program unijny wspierający możliwości związane z kształceniem, szkoleniem, młodzieżą i sportem w Europie. Rozpoczął się w 1987 r. jako program wymiany studenckiej, lecz od 2014 r. oferuje również możliwości dla nauczycieli, stażystów i wolontariuszy w każdym wieku.

Ponad dziewięć milionów osób wzięło udział w programie Erasmus+ w ciągu ostatnich 30 lat, a prawie 940 000 osób skorzystało z programu w samym tylko 2019 roku. Program obejmuje obecnie 33 kraje (wszystkie 27 krajów UE oraz Turcję, Macedonię Północną, Serbię, Norwegię, Islandię i Liechtenstein) i jest otwarty dla krajów partnerskich z całego świata.

Według Komisji Europejskiej jedna trzecia stażystów uczestniczących w programie Erasmus+ dostaje ofertę pracy od przedsiębiorstwa, w którym odbywał się ich staż. Ponadto po pięciu latach od ukończenia studiów stopa bezrobocia ludzi młodych, którzy studiowali lub szkolili się za granicą, jest o 23 % niższa niż wśród ich rówieśników, którzy nie korzystali z programu mobilności.

Jak się ubiegać?

Erasmus+ oferuje możliwości osobom i organizacjom z całego świata.

Procedura składania wniosków i ich przygotowywanie mogą różnić się w zależności od tego, której części programu dotyczy wniosek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.