Przyszłość programu Erasmus+: więcej możliwości  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Większy budżet i więcej możliwości dla osób w niekorzystnej sytuacji. Parlament Europejski zatwierdził nowe priorytety dla następnego programu Erasmus +.

28 marca, Parlament zatwierdził kolejną edycję programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Erasmus+ jest jedną z wielu inicjatyw podejmowanych przez UE w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości i zwiększenia ich szans na zatrudnienie.

Posłowie do PE zaproponowali potrojenie budżetu i rozszerzenie współfinansowania i współpracy z innymi programami europejskimi. Wezwali też do tworzenia centrów doskonałości zawodowej – międzynarodowych ośrodków oferujących wysokiej jakości szkolenia zawodowe, umożliwiających rozwijanie umiejętności przydatnych z punktu widzenia kluczowych sektorów.

Posłowie postulują również udział większej liczby osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Specjalne wsparcie powinno obejmować szkolenia językowe, wsparcie administracyjne lub możliwości uczenia się drogą elektroniczną.

Mając na uwadze możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, Parlament zgodził się wspierać dalsze finansowanie wszystkich obecnych działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus +. 

Co to jest Erasmus+?

Erasmus+ to program unijny wspierający możliwości związane z kształceniem, szkoleniem, młodzieżą i sportem w Europie. Rozpoczął się w 1987 r. jako program wymiany studenckiej, lecz od 2014 r. oferuje również możliwości dla nauczycieli, stażystów i wolontariuszy w każdym wieku.

W ciągu ostatnich 30 lat w programie Erasmus+ wzięło udział ponad 9 mln osób, a w samym tylko 2017 r. skorzystało z niego prawie 800 000 osób. Program obejmuje obecnie 33 państwa (wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Turcję, Macedonię Północną, Norwegię, Islandię i Liechtenstein) i jest otwarty dla państw partnerskich na całym świecie.

Według Komisji Europejskiej jedna trzecia stażystów uczestniczących w programie Erasmus+ dostaje ofertę pracy od przedsiębiorstwa, w którym odbywał się ich staż. Ponadto po pięciu latach od ukończenia studiów stopa bezrobocia ludzi młodych, którzy studiowali lub szkolili się za granicą, jest o 23 % niższa niż wśród ich rówieśników, którzy nie korzystali z programu mobilności.

Jak się ubiegać?

Erasmus+ oferuje możliwości osobom i organizacjom z całego świata.

Procedura składania wniosków i ich przygotowywanie mogą różnić się w zależności od tego, której części programu dotyczy wniosek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.