Jak UE dąży do pełnego wykorzystania możliwości płynących z handlu międzynarodowego? 
Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji  

Gospodarka  Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   

Globalizacja nie tylko stwarza nowe możliwości, ale także stanowi wyzwanie. Dowiedz się, w jaki sposób UE stara się zoptymalizować korzyści przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

       

UE negocjuje umowy handlowe na całym świecie, ale wymagają one zatwierdzenia przez Parlament Europejski. Zapoznaj się z ogólnym zarysem toczących się negocjacji.

       

Globalizacja powoduje, że świat jest staje się coraz bardziej współzależny. Dowiedz się, jak UE i Parlament starają się jak najpełniej wykorzystać związane z tym możliwości.

Materiały wideo 

       
(Długość materiału wideo:)