Stosunki UE-Japonia: nowa umowa handlowa – początek nowej ery  

 
 

Udostępnij tę stronę: 

©AP images/European Union-EP  

Stosunki między UE a Japonią zostaną znacznie ożywione wraz z podpisaniem ważnej umowy handlowej i strategicznego partnerstwa.

Chociaż UE i Japonia już teraz cieszą się dobrymi stosunkami, zgodziły się one na zacieśnienie partnerstwa w kontekście rosnących napięć międzynarodowych i protekcjonizmu.

Proponowana umowa handlowa ułatwi europejskim przedsiębiorstwom eksport do Japonii, a planowane partnerstwo strategiczne wzmocni współpracę w zakresie wspólnych wyzwań, takich jak bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Posłowie do PE głosowali nad obydwiema umowami podczas grudniowej sesji plenarnej. Aby mogły wejść w życie, będą musiały zostać zatwierdzone także przez Radę.


Handel

Przedsiębiorstwa z UE eksportują do Japonii towary o wartości ponad 58 mld EUR i usługi o wartości 28 mld EUR rocznie, ale dzięki umowie handlowej, która usunie pozostałe bariery handlowe, liczby te jeszcze wzrosną. Obejmuje to zniesienie 90 % ceł na ponad 90 % eksportu UE do Japonii. Oczekuje się, że pozwoli to unijnym eksporterom zaoszczędzić około 1 mld EUR rocznie na opłatach celnych. Ponadto Japonia uzna specjalny status ponad 200 europejskich produktów rolnych z określonych regionów – tzw. oznaczenia geograficzne. Zostaną również podjęte środki mające na celu obniżenie barier pozataryfowych, np. poprzez oparcie się raczej na normach międzynarodowych niż na szczególnych wymogach Japonii.

Poseł sprawozdawca z Portugalii Pedro Silva Pereira (grupa S&D) powiedział, że umowa jest zawierana w ważnym momencie: „Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią wysyła w odpowiednim czasie sygnał poparcia dla otwartego, sprawiedliwego handlu opartego na wartościach i zasadach w czasach rosnącego protekcjonizmu i nieobliczalnej polityki handlowej prezydenta USA Donalda Trumpa. Umowa stanowi również szansę dla Unii Europejskiej w regionie Azji i Pacyfiku, zwłaszcza od czasu wycofania się USA z regionalnej umowy o wolnym handlu w ramach Partnerstwa Transpacyficznego, i pomaga w promowaniu wartości UE i wysokich standardów w regionie.”

Poseł powiedział, że zamysł umowy jest dużo szerszy niż samo pobudzanie handlu: „Umowa będzie sprzyjać nie tylko zacieśnianiu dwustronnych więzi gospodarczych, ale także konkretnej współpracy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, takiej jak walka ze zmianą klimatu. Umowa może ponadto wzmocnić koordynację w kwestiach wielostronnych z Japonią i pomóc w kształtowaniu zasad gospodarki światowej zgodnie z naszymi wysokimi standardami i wspólnymi wartościami poszanowania praw człowieka, demokracji i rządów prawa.”


Partnerstwo strategiczne

Umowa o partnerstwie strategicznym jest prawnie wiążącym paktem obejmującym współpracę w wielu dziedzinach. Poseł sprawozdawca ze Słowenii Alojz Peterle (grupa PPE) powiedział: „[Umowa] pogłębi współpracę z Japonią w kluczowych sektorach, zajmując się takimi tematami jak zmiana klimatu, badania naukowe w dziedzinie zdrowia i cyberprzestępczość. Partnerstwo to jest odpowiedzią na obecne globalne wyzwania, które mają charakter transgraniczny, a także potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz ładu międzynarodowego opartego na zasadach.”


Model dla innych krajów

Obaj posłowie do PE stwierdzili, że uważają umowy za możliwe modele współpracy z innymi krajami.

Silva Perreira powiedział: „Jest to pierwsza umowa handlowa UE, która zawiera zobowiązanie do wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie walki ze zmianą klimatu oraz specjalne rozdziały dotyczące ładu korporacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Umowa podtrzymuje również wysokie standardy UE w zakresie ochrony środowiska, ochrony konsumentów, bezpieczeństwa żywności i praw pracowniczych, chroni usługi publiczne i szanuje prawo do regulacji.”


Peterle powiedział: „Obydwie umowy były możliwe, ponieważ UE i Japonia są podobnie myślącymi partnerami o wspólnych wartościach demokratycznych i wspólnej wizji światowego handlu i współpracy [...]. Wysokie standardy i gotowość do podjęcia obecnych globalnych wyzwań powinny być podstawą przyszłych umów o współpracy.”