Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które wzmocnią prawa konsumenta 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Projekt przepisów przewiduje te same zasady dla towarów zakupionych online i stacjonarnie oraz swobodę konsumenta w wyborze środków zaradczych w sytuacji, gdy towar jest wadliwy.

Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które wzmocnią prawa konsumenta. ©AP Images/European Union-EP  

Obecnie w Unii Europejskiej istnieje szereg rozbieżności między poszczególnymi państwami członkowskimi, jeśli chodzi o ochronę konsumenta: różnice występują w zależności od tego, czy produkt został zakupiony online, czy stacjonarnie; mogą dotyczyć także środków zaradczych (naprawa, wymiana) i tego, jak długo są one dostępne.

Zmiany, które będą negocjowane przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, mają na celu ujednolicić najważniejsze elementy umów między przedsiębiorcami i konsumentami dotyczących sprzedaży towarów zarówno stacjonarnie, jak i w internecie. W efekcie prawa konsumentów mają zostać wzmocnione: klienci mają mieć swobodny wybór środków zaradczych: naprawa lub wymiana, a w przypadku niezadowalającej naprawy: obniżenie ceny lub zwrot kosztów. Ponadto konsumenci nie będą udowadniać, że ​​towar był wadliwy w momencie dostawy/zakupu przez rok od dostawy/zakupu.

Dla przykładu: jeśli konsument zakupi lodówkę w lokalnym sklepie, to zgodnie z powyższym projektem przepisów miałby jeden rok (a nie 6 miesięcy jak obecnie), by zwrócić się o bezpłatną naprawę albo wymianę bez konieczności wykazywania, że ​​wada była istniała już w momencie zakupu. Te same zasady znalazłyby zastosowanie, gdyby lodówka została kupiona online.

W wideo sprawozdawca Pascal Arimont (EPL, Belgia) wyjaśnia szczegóły:

"Na przykład, gdy kupuję telefon komórkowy, zasady są te same, niezależnie od tego, czy kupię go stacjonarnie czy online. Ważniejszy jest ciężar dowodu, kiedy to do konsumenta należy dostarczenie dowodów: Czy jestem odpowiedzialny za wadę produktu, czy też  produkt był wadliwy już w momencie zakupu? Pozycja konsumenta jest wzmocniona. W pierwszym roku nie będzie musiał udowadniać, dlaczego telefon komórkowy jest uszkodzony" - wyjaśnia poseł Arimont.

Jednolite zasady mają zagwarantować pewność prawną wszystkim sprzedawcom - dużym i małym, zarówno w Internecie i poza nim: "Zmiany dają równe szanse przedsiębiorstwom, zapewniając im większą pewność prawną i pewność, że będą angażować się w sprzedaż transgraniczną. Poprzez znoszenie barier prawnych wspieramy szczególnie nasze małe firmy, co pozwala im uzyskać sprawiedliwy udział w e-handlu obok gigantów, takich jak Amazon" - podkreśla Arimont.

Zmiany mają dotyczyć dóbr materialnych. Jeśli chodzi o treści cyfrowe, to w listopadzie 2017 roku Parlament Europejski dał zielone światło dla negocjacji w tej sprawie. Zgodnie z tymi zasadami kupujący online będą uprawnieni do naprawy lub zwrotu pieniędzy w przypadku zakupu online wadliwych gier, aplikacji i utworów w UE.

Prawa konsumenta priorytetem Parlamentu Europejskiego

Wzmocnienie pozycji konsumenta jest priorytetem Parlamentu Europejskiego - dzięki jego działaniom zgodnie z już obowiązującymi przepisami to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność, jeśli wada towaru pojawi się w ciągu dwóch lat od zakupu (w drugim roku kupujący muszą wykazać, że wada nie powstała w wyniku jego błędu).

W lutym 2018 roku Parlament Europejski przyjął przepisy, dzięki którym do końca 2018 roku wejdzie zakaz geoblokowania w sprzedaży online.