Migracja : wspólne wyzwanie 
Prace Parlamentu w dziedzinie azylu, granic zewnętrznych i migracji 

Społeczeństwo  Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   

Wyzwanie migracyjne: jak UE radzi sobie z napływem osób ubiegających się o azyl i migrantów do Europy? Dowiedz się o pracach Parlamentu w zakresie migracji, azylu i granic UE.

Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

       

Migracja to wyzwanie i szansa dla Europy. Dowiedz się więcej o reakcji UE na ruchy migracyjne oraz o unijnej polityce azylowej.

       

Wyzwanie, jakim jest migracja, odsłoniło słabości europejskiego systemu azylowego, co wymagało odpowiedzi ze strony UE. Dowiedz się, co Parlament robi w tej sprawie.

       

W ostatnich latach Europa musiała sprostać najpoważniejszemu wyzwaniu migracyjnemu od końca drugiej wojny światowej. Dowiedz się więcej.

Komunikaty prasowe 

Więcej informacji 

Materiały wideo 

       
(Długość materiału wideo:) 

Artykuły 

       

W 2016 roku o azyl w UE złożyło wniosek ponad 1,2 mln osób. Dowiedz się więcej o roli Parlamentu Europejskiego w procesie integracji uchodźców.

       

W czwartek, 9 marca, Cecilia Wikström (ALDE, Szwecja), posłanka sprawozdawczyni odpowiedzialna za reformę unijnego systemu azylowego, przedstawi swój wstępny raport przed Komisją ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Tylko w 2016 roku Grecja i Włochy przyjęły około 355 tys. migrantów, dlatego potrzebna jest reforma.

Materiały wideo 

Artykuły 

       

Konflikt w Syrii jest największą katastrofą humanitarną od zakończenia II wojny światowej. W ostatnim tygodniu najbardziej dotkniętą napływem uchodźców Turcję odwiedziły dwie delegacje posłów do Parlamentu Europejskiego, by sprawdzić, w jaki sposób jest wykorzystywana pomoc z UE.

       

Turcja przyjęła ponad 2,5 mln uchodźców z Syrii, w 2015 roku przez Turcję przybyła większość z ponad miliona uchodźców, którzy dotarli do Unii Europejskiej. Na styczniowej sesji plenarnej posłowie dyskutowali o funduszu o wartości 3 mld euro na pomoc syryjskim uchodźcom, przebywającym w Turcji. W tym tygodniu do Turcji udają się dwie delegacje posłów – z Komisji Budżetowej i Komisji Wolności Obywatelskich, by ocenić sytuację na miejscu.

Materiały wideo