Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

A photo of a radiology. Photo by Owen Beard on Unsplash        

UE przyczynia się do poprawy zdrowia publicznego poprzez finansowanie inicjatyw i ustanawianie prawa w takich obszarach jak żywność, choroby, czyste powietrze oraz wiele innych.

Artykuły 

Rak związany z pracą: posłowie aktualizują przepisy        

Nowotwory są przyczyną ponad połowy zgonów związanych z pracą w UE. Dowiedz się więcej o przepisach unijnych dotyczących ochrony pracowników przed czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy.

Artykuły 

Dobra jakość wody pitnej ma zasadnicze znaczenie        

Komisja Ochrony Środowiska przyjęła nowe przepisy dotyczące dalszej poprawy jakości wody pitnej, dostępu do niej dla wszystkich obywateli i ograniczenia odpadów z plastikowych butelek wody.

Artykuły 

Artykuły