Działania UE: szczepionki i leki na koronawirusa 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Świat walczy z pandemią koronawirusa, a UE wspiera wysiłki na rzecz jak najszybszego opracowania szczepionek i przeprowadzenia szczepień.

UE finansuje badania nad lekami na COVID-19  

UE opracowała skoordynowaną reakcję na obecny kryzys. Finansowanie badań i innowacji w celu znalezienia lekarstwa na Covid-19 jest istotną częścią tego planu.

UE oraz państwa członkowskie ściśle współpracują, aby bezpieczne, skuteczne i wysokiej jakości szczepionki przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się COVID-19 mogły trafić na rynek najszybciej jak to możliwe, w tym w kwestii przyspieszonych procedur regulacyjnych.

Eurodeputowani chwalą dotychczasowe wysiłki UE we wspieraniu badań i szybkiego dopuszczenia do obrotu bezpiecznych szczepionek, ale wielokrotnie podkreślali potrzebę solidarności na globalnym i unijnym poziomie, większej przejrzystości w zakresie umów dotyczących szczepionek i ich dostaw. Regularnie omawiają z ekspertami takie kwestie jak skuteczność szczepionek przeciwko nowym wariantom koronawirusa.

Badania i szczepionki

Od początku pandemii UE przeznaczyła znaczne środki na badania - zmobilizowano setki milionów euro na nowe projekty badawcze dotyczące koronawirusa w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Dotacje trafiły do ​​projektów obejmujących diagnostykę, leczenie, szczepionki, epidemiologię, gotowość i reagowanie, badanie nad zachowaniem i socjoekonomię, produkcję oraz technologie medyczne i cyfrowe.

W ramach strategii UE dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19 Komisja Europejska zawarła jak dotąd umowy z 6 firmami farmaceutycznymi - AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac i Moderna - umożliwiające państwom członkowskim zakup szczepionek, po uzyskaniu przez nie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Po pozytywnej rekomendacji naukowców z Europejskiej Agencji Leków, Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu czterech szczepionek:

  • firm BioNtech i Pfizer (21 grudnia 2020)
  • firmy Moderna (6 stycznia 2021)
  • firmy AstraZeneca (29 stycznia 2021)
  • firmy Johnson & Johnson (11 marca 2021)

Utorowało to drogę państwom UE do rozpoczęcia szczepień z dniem 27 grudnia. 6 stycznia 2021 roku.

Komisja Europejska przygotowała już listę kluczowych kroków do podjęcia przez państwa członkowskie w celu szybkiego rozprowadzenia i zastosowania szczepionek, w ramach dodatkowych działań w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa i ratowania życia, które obejmują również poprawę wymiany danych na szczeblu UE oraz zalecenia dotyczące skuteczniejszych i szybszych strategii testowania, a także mobilizację 100 mln euro w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na bezpośredni zakup szybkich testów antygenowych i dostarczenie ich państwom członkowskim.

25 listopada, KE przedstawiła też nową strategię farmaceutyczną UE wyciągającą wnioski z obecnego kryzysu, dzięki której UE ma się stać bardziej odporna na przyszłe wyzwania. Parlament Europejski przyjął 9 marca nowy program UE dla zdrowia EU4Health na lata 2021–2027, aby wzmocnić europejskie systemy opieki zdrowotnej na wypadek przyszłych kryzysów.

Zapoznaj się z osią czasu działań UE w walce z koronawirusem w 2021 r.

Proces oceny i zatwierdzenia szczepionek na COVID-19 (EMA) 
  • Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: twórcy szczepionek przekazują wyniki wszystkich testów organom regulacyjnym ds. leków w Europie 
  • Ocena i opinia naukowa EMA: eksperci EMA naukowo oceniają szczepionki; Grupa zadaniowa EMA ds. Pandemii umożliwia państwom UE i KE szybkie i skoordynowane działania dla opracowania, bezpieczeństwa i monitorowania leków i szczepionek na COVID-19. 
  • Zgoda Komisji Europejskiej: KE dokonuje przeglądu opinii naukowej EMA i wydaje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej UE, jeśli jest pozytywny. 
  • Wdrożenie: władze krajowe decydują o wprowadzeniu nowo zatwierdzonych szczepionek i polityki szczepień. 

Już działające programy

UE już wcześniej uruchomiła wiele projektów badawczych oraz mechanizmów finansowania kryzysowego na wypadek kryzysów związanych ze zdrowiem publicznym. Należą do nich między innymi PREPARE - projekt wspierający gotowość szpitali w Europie i pogłębiający ich wiedzę na temat dynamiki epidemii - oraz Europejskie Archiwum Wirusów - wirtualny zbiór wirusów zapewniający naukowcom materiały pomocne w diagnozowaniu.


UE wspiera również start-upy i MŚP w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby pomóc w walce z epidemiami: należą do nich specjalistyczne izolatki EpiShuttle oraz m-TAP, technologia filtracji powietrza usuwająca cząstki wirusowe.

Przeczytaj o środkach podjętych przez UE w walce z pandemią koronawirusa.