Prace nad szczepionkami i lekami na koronawirusa - działania UE 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Świat walczy z pandemią koronawirusa, a UE wspiera wysiłki na rzecz jak najszybszego opracowania szczepionek i skutecznego leczenia.

UE opracowała skoordynowaną reakcję na obecny kryzys. Finansowanie badań i innowacji w celu znalezienia lekarstwa na Covid-19 jest istotną częścią tego planu.

UE oraz państwa członkowskie ściśle współpracują w wyścigu o opracowanie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się COVID-19. Głównym celem jest opracowanie szczepionki profilaktycznej zapobiegającej tej chorobie oraz szczepionki leczniczej do stosowania podczas terapii. Wprowadza się przyspieszone procedury regulacyjne, aby bezpieczne, skuteczne i wysokiej jakości leki na COVID-19 mogły trafić na rynek najszybciej jak to możliwe.

14 maja posłowie debatowali z Komisarzem Margaritisem Schinasem i chorwacką prezydencją o tym, jak najlepiej wspierać rozwój szczepionek i terapii na COVID-19. Eurodeputowani pochwalili dotychczasowe wysiłki UE we wspieraniu badań, ale podkreślili potrzebę zapewnienia szerokiego dostępu do leków w przystępnej cenie. 

Walka z obecną epidemią

Komisja Europejska przeznaczyła 48,25 miliona euro na 18 projektów badawczych w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.


151 zespołów badawczych z całej UE i spoza niej uczestniczących w tych projektach pracuje nad:

  • poprawą gotowości i reagowania na epidemie poprzez opracowanie lepszych systemów monitorowania w celu zapobiegania i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa
  • szybkimi testami diagnostycznymi w punktach opieki, pozwalającymi na szybszą i dokładniejszą diagnozę
  • nowymi metodami leczenia
  • opracowaniem nowych szczepionek

Zespoły badawcze mają szybko dzielić się wynikami swoich badań aby niezwłocznie przyczynić się do usprawnienia reakcji sektora zdrowia publicznego.


Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków do 31 marca 2020 r. koncentrujących się na opracowaniu metod leczenia i diagnostyki do walki z obecną pandemią i zwiększenia gotowości na przyszłość. Jest to w ramach Inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI) - partnerstwa publiczno-prywatnego między UE a przemysłem farmaceutycznym, również finansowanego z programu Horyzont 2020. Wybrano 8 zakrojonych na szeroką skalę projektów badawczych, a Komisja Europejska zwiększyła swoje zobowiązanie do 72 milionów euro, z pierwotnie planowanych 45 milionów euro; branża farmaceutyczna zapewni 45 milionów euro.

16 marca KE zaoferowała wsparcie finansowe w wysokości 80 milionów euro firmie CureVac – innowacyjnemu niemieckiemu producentowi szczepionek, aby przyspieszyć opracowanie i produkcję szczepionki przeciwko koronawirusowi.

4 maja, UE przeprowadziła akcję zbierania deklaracji wkładów finansowych w ramach Globalnej Reakcji na Koronawirusa, we współpracy z WHO i innym globalnym partnerami. Podczas akcji zebrano 7,4 mld euro na prace nad szczepionkami, diagnostyką i lekarstwami na koronawirusa.

19 maja, Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie dodatkowej kwoty 122 milionów euro na badania nad koronawirusem, które zostanie przeznaczone na przestawienie procesów produkcyjnych w celu umożliwienia szybkiego wytwarzania niezbędnych środków i urządzeń medycznych potrzebnych do przeprowadzania testów na obecność wirusa, leczenia zakażeń i im zapobiegania. Finansowane projekty powinny również prowadzić do opracowania technologii medycznych i narzędzi cyfrowych poprawiających wykrywanie wirusa, monitorowanie go i opiekę nad pacjentami.

Już działające programy

UE już wcześniej uruchomiła wiele projektów badawczych oraz mechanizmów finansowania kryzysowego na wypadek kryzysów związanych ze zdrowiem publicznym. Należą do nich między innymi PREPARE - projekt wspierający gotowość szpitali w Europie i pogłębiający ich wiedzę na temat dynamiki epidemii - oraz Europejskie Archiwum Wirusów - wirtualny zbiór wirusów zapewniający naukowcom materiały pomocne w diagnozowaniu.


UE wspiera również start-upy i MŚP w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby pomóc w walce z epidemiami: należą do nich specjalistyczne izolatki EpiShuttle oraz m-TAP, technologia filtracji powietrza usuwająca cząstki wirusowe.

Podczas debaty plenarnej w 14 maja Komisarz Schinas powiedział, że KE pracuje nad nową strategią farmaceutyczną UE wyciągającą wnioski z obecnego kryzysu, dzięki której UE ma się stać bardziej odporna na przyszłe wyzwania. Strategia powinna zostać przedstawiona jeszcze w tym roku.

Przeczytaj o środkach podjętych przez UE w walce z pandemią koronawirusa oraz zapoznaj się z osią czasu działań UE.