Posłowie wzywają do solidarności i środków zapobiegania kryzysowi Covid-19 w obozach dla uchodźców 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Migranci, którzy przybyli na wyspę Lesbos, czekają na wejście na statek greckiej marynarki w Mytilenie ©Costas Baltas/Reuters/Adobe Stock  

Zdaniem eurodeputowanych z Komisji Wolności Obywatelskich, sytuacja uchodźców w Grecji wymaga skoordynowanej reakcji UE w celu uniknięcia wybuchu koronawirusa.

Podczas gdy Europa zmaga się z kryzysem związanym z koronawirusem, narastają obawy dotyczące warunków, w jakich przebywają osoby ubiegające się o azyl w obozach na greckich wyspach.


Napięcie na granicy grecko-tureckiej nasiliło się na początku marca, kiedy Turcja otworzyła swoje granice dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców, zrywając pakt migracyjny z UE z 2016 roku.


Podczas wirtualnego spotkania, posłowie z Komitetu Wolności Obywatelskich (LIBE) omówili obecną sytuację na granicy i potrzebę uniknięcia sytuacji, w której kryzys humanitarny zamieni się w kryzys dotyczący zdrowia publicznego. Komisja Europejska, Frontex i Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) dołączyły do posłów i podkreśliły znaczenie solidarności i jedności Unii Europejskiej, aby pomóc w łagodzeniu narastającego kryzysu.

Obowiązujące środki

Wraz z państwami członkowskimi i agencjami UE, Komisja Europejska ustanowiła plan awaryjny, regularnie monitoruje sytuację i przyjęła nowe środki.


Rozpoczęto dwie szybkie interwencje na granicy, oddelegowano dodatkowe siły straży granicznej, a Grecja uruchomiła Mechanizm Ochrony Ludności, dzięki któremu otrzymała od krajów UE ponad 90 000 artykułów pomocowych dla obozów.


Wszyscy migranci przybywający do punktów szybkiej rejestracji migrantów (tzw. „hotspotów”) podlegają obowiązkowej kontroli stanu zdrowia. Nowo przybyłe/uratowane osoby przebywają w wydzielonych obszarach do zakończenia badania medycznego.


Komisja Europejska przeznaczyła budżet w wysokości 350 mln euro na stałe wsparcie dla Grecji, do której przybywa większość uchodźców i migrantów, z czego 50 mln euro zostanie przeznaczone na opiekę medyczną.


Po sprawdzeniu stanu zdrowia, 1600 nieletnich bez opieki przebywających obecnie w hotspotach na wyspach zostanie przeniesionych do innych krajów UE: Niemiec, Francji, Portugalii, Finlandii, Litwy, Chorwacji, Irlandii i Luksemburga. Niektóre dzieci pojadą do Luksemburga w przyszłym tygodniu.


Przy wsparciu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i agencji Frontex ustanowiono dobrowolny program zachęcający ludzi do powrotu do swoich krajów ojczystych.

Potrzeba większego wsparcia

Grecki Minister ds. Migracji i Azylu Notis Mitarachi podkreślił, że podjęto wiele specjalnych środków, aby zapobiec wybuchowi koronawirusa w obozach na wyspach, ale potrzeba więcej wsparcia.


Posłowie do PE wezwali do zwiększenia wsparcia, więcej zakwaterowania i sprzętu medycznego, rozszerzenia relokacji na rodziny, przedłużenia istniejących terminów azylu i rozważenia możliwości przeprowadzenia wywiadów online.

Komisja Europejska zaproponowała dodatkowy budżet w wysokości 350 mln euro na budowę nowych obozów w Grecji kontynentalnej i nowych mieszkań, który będzie wymagał zgody Parlamentu.


Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz Komisarz ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas podkreślił znaczenie podtrzymywania naszych wartości oraz poszanowania podstawowych praw człowieka i unijnego prawa. Podkreślił również, że UE powinna jednocześnie kontynuować prace nad Nowym paktem w sprawie migracji i azylu, który ma zostać przedstawiony wiosną.