Koronawirus: 3 mld euro nadzwyczajnego wsparcia dla systemów opieki zdrowotnej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

PE przegłosował szybkie przyjęcie nowych środków mobilizujących 3 miliardy euro wsparcia dla systemów opieki zdrowotnej w regionach UE najbardziej dotkniętych koronawirusem.

Systemy opieki zdrowotnej w Europie są pod ogromną presją z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. UE mobilizuje dodatkowe 3,08 miliardów euro wsparcia dla krajowych systemów opieki zdrowotnej do walki z pandemią i dla zapewnienia opieki medycznej pacjentom.

Inicjatywa ma koordynować dystrybucję zasobów i współpracę transgraniczną, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej dotkniętych regionów. Pomoże w budowie szpitali polowych oraz będzie koordynować i wspierać finansowo transport pacjentów z koronawirusem do szpitali mających wolne moce przerobowe. Fundusze zostaną również wykorzystane do bezpośredniego zakupu i dystrybucji materiałów medycznych, takich jak respiratory, sprzęt ochronny i maski wielokrotnego użytku. Możliwe są inne działania, w zależności od potrzeb krajów UE.

W dłuższej perspektywie, fundusze poprawią możliwości testowania w krajach UE i badania w dziedzinie medycyny.

Fundusze pochodzą ze wszystkich pozostałych dostępnych środków w tegorocznym budżecie.

  • 2,7 mld euro zostanie przekazane na instrument UE na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych
  • 380 milionów euro zostanie przekazane na zwiększenie rezerw sprzętu medycznego w ramach rescUE

Państwa członkowskie mogą również wnosić wkład finansowy, a obywatele lub fundacje przekazywać darowizny. Istnieje również możliwość finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

Czym jest instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych? 
  • to utworzone w marcu 2016 r. narzędzie, które można aktywować do zwalczania poważnych kryzysów o znaczących skutkach humanitarnych, gdy żaden inny dostępny instrument nie jest wystarczający 
  • umożliwia natychmiastową pomoc UE 
  • wspiera uzupełnianie działań państw członkowskich, które ucierpiały, i synergię z działaniami finansowanymi z innych funduszy i instrumentów UE 
  • już aktywowany, aby pomóc Grecji w radzeniu sobie z napływem uchodźców 
  • KE proponuje aktywowanie go na okres 2 lat, aby wesprzeć walkę ze skutkami pandemii koronawirusa 

Specjalna grupa zadaniowa będzie monitorować bieżące wydarzenia w ścisłej współpracy z krajowymi organami odpowiedzialnymi za zdrowie, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi. Działania rozpoczną się, gdy tylko Parlament i Rada wyrażą zgodę.

Czym jest rescEU? 
  • to europejska rezerwa, utworzona w marcu 2019 r. w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, do wsparcia w przypadku niewystarczających zasobów państw członkowskich 
  • początkowo obejmowała flotę samolotów gaśniczych i śmigłowców. W następstwie COVID-19 zgromadzono w jej ramach sprzęt medyczny, taki jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc krajom borykającym się z jego niedoborami