Kryzys koronawirusowy: zapewnianie pomocy i ochrony najbardziej potrzebującym 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Aby zapewnić, że osoby w najtrudniejszej sytuacji nadal będą otrzymywać pomoc, PE przyjął zmiany w zasadach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryzys związany z COVID-19 spowodował trudności w dostarczaniu pomocy dla tych członków naszych społeczności, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Aby lepiej chronić osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które polegają na pomocy innych, i zapewnić im ciągłość wsparcia w czasach dystansowania społecznego, 17 kwietnia tego roku Parlament zatwierdził zmiany zasad Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Władze krajowe będą mogły dostosować swoje programy pomocowe, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. Pomoc żywnościowa i podstawowa pomoc materialna może np. być dostarczana za pomocą elektronicznych bonów lub bonów w jakiejkolwiek postaci. Gdy istnieje taka potrzeba, osoby dostarczające pomóc powinny zostać wyposażone w sprzęt ochronny.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 
  • Fundusz utworzony w 2014 r., aby pomagać w walce z najgorszymi formami ubóstwa w UE: niedostatkiem żywności, ubóstwem dzieci, bezdomnością. 
  • Zapewnia potrzebującym najpotrzebniejsze rzeczy: żywność i podstawową pomoc materialną taką jak ubrania, buty czy przybory toaletowe. Wspiera również włączenie społeczne poprzez wsparcie psychologiczne, kursy językowe, etc. 
  • FEAD zapewniana pomoc za pośrednictwem organizacji partnerskich - może ona zostać dostosowana do lokalnych potrzeb, dzięki czemu państwa członkowskie mogą ustalać własne priorytety. 
  • Np. w Polsce FEAD wspiera program "Akademia Wyjątkowej Aktywności” przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, angażując podopiecznych stowarzyszenia Monar w przygotowywanie i wydawanie paczek żywnościowych dla beneficjentów pomocy społecznej. 
  • Na lata 2014-2020 UE przeznaczyła na FEAD kwotę ponad 3,8 mld euro. Państwa członkowskie współfinansują co najmniej 15% kosztów swoich programów.  

Zmiany uzgodnione przez Parlament pozwolą państwom członkowskim wnioskować o 100% współfinansowanie z budżetu UE na rok obrotowy 2020-2021.


Przeczytaj o innych środkach podjętych przez UE w walce z pandemią