Koronawirus: wsparcie UE dla turystyki 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Branża turystyczna to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych przez wybuch koronawirusa. Jak UE chroni firmy, pracowników i podróżujących?

Ograniczenia podróżowania związane z pandemią koronawirusa zdziesiątkowały przemysł turystyczny, odgrywający ważną rolę w gospodarce UE. Oczekuje się, że przychody tej branży spadną o 50% dla hoteli i restauracji, o 70% dla operatorów wycieczek i biur podróży oraz o 90% dla rejsów wycieczkowych i linii lotniczych. Połowa przyjazdów turystycznych na świecie odbywa się do Europy, a sytuacja jest szczególnie trudna dla tych krajów europejskich, których gospodarki szczególnie polegają na turystyce, takich jak Hiszpania, Włochy, Francja i Grecja.

15 maja Parlament zatwierdził środki pomocy dla sektora transportu w celu zminimalizowania skutków pandemii dla linii lotniczych oraz przedsiębiorstw transportu kolejowego, drogowego i przedsiębiorstw żeglugowych.

Według Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (stan na 11 maja tego roku), 100% światowych miejsc turystycznych wprowadziło tymczasowe ograniczenia podróżowania w odpowiedzi na wybuch epidemii; 72% z nich całkowicie zawiesiło międzynarodową aktywność turystyczną. Żaden kraj jak dotąd nie rozluźnił tych ograniczeń.

Wielu podróżujących miało problemy z powrotem do domu, a firmy turystyczne borykają się z poważnymi problemami z płynnością, ponieważ otrzymują niewiele nowych rezerwacji, za to dużo wniosków o zwrot kosztów odwołanych wycieczek. Szczególnie przewoźnicy lotniczy znajdują się pod bezprecedensową presją.

27 milionów  ; Liczba osób w UE bezpośrednio lub pośrednio pracujących w turystyce

Udostępnij ten cytat: 

Wspieranie branży turystycznej w kryzysie

Przedsiębiorstwa i pracownicy sektora turystycznego korzystają już ze instrumentów wsparcia wprowadzonych przez UE w odpowiedzi na kryzys wywołany przez COVID-19, w tym wsparcia płynności, ulg podatkowych i złagodzenia zasad pomocy państwa, a także tymczasowego zawieszenia przepisów UE dotyczących przydziałów czasu na start lub lądowanie (tzw. slotów), aby uniknąć pustych lotów.


Aby chronić podróżnych, Unia Europejska zaktualizowała wytyczne dotyczące praw pasażerów i dyrektywę w sprawie imprez turystycznych. Ułatwiono także repatriację dziesiątek tysięcy obywateli europejskich, którzy utknęli za granicą, za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Środki UE wspierające przemysł turystyczny uzupełniają i wzmacniają środki podejmowane przez państwa członkowskie.

13 maja Komisja Europejska opublikowała szczegółowe wytyczne i zalecenia dotyczące turystyki i transportu, aby pomóc krajom UE w stopniowym znoszeniu ograniczeń podróżowania, przywróceniu usług transportowych i ponownym otwarciu przedsiębiorstw turystycznych. Wspólne podejście na szczeblu UE pomogłoby sektorowi wyjść z obecnego kryzysu i pozwoliłoby obywatelom znowu bezpiecznie podróżować.


10 działań UE w walce z koronawirusem

Sektor turystyki w całej UE: 
  • Odpowiada za 10-11% całkowitego PKB UE 
  • Zapewnia 12% miejsc pracy w UE 
  • Obejmuje 3 miliony firm, z których 90% to MŚP 

Parlament chce więcej działań dla ratowania branży turystycznej

UE powinna opracować mechanizm zapobiegania i zarządzania w celu ochrony pracowników i firm z sektora turystyki oraz zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa, stwierdzili posłowie w rezolucji przegłosowanej 17 kwietnia.

Parlamentarna Komisja Transportu i Turystyki nalega od marca na zdecydowane i skoordynowane działanie UE w celu przezwyciężenia kryzysu. Przewodnicząca Komisji Karima Delli z zadowoleniem przyjęła pakiet Komisji w sprawie turystyki i transportu z 13 maja i powiedziała: „Bardzo ważne jest zapewnienie obywateli, że turystyka i podróżowanie będą możliwe i bezpieczne w tym roku. Powinniśmy wykorzystać ten kryzys do przekształcenia turystyki w całej UE”.