Koronawirus: plan UE na ożywienie gospodarki 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

UE przygotowuje ogromne inwestycje, aby wesprzeć obywateli i przedsiębiorstwa, ponieważ Europa walczy z głęboką recesją gospodarczą przez wybuch koronawirusa

Komisja Europejska przedstawiła 27 maja w Parlamencie Europejskim plan stymulacyjny o wartości 750 mld euro, który wraz ze zmienionym wnioskiem w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 powinien pomóc złagodzić kryzys wywołany przez koronawirusa i utorować drogę do zrównoważonej przyszłości.

Po tym, jak przywódcy krajów UE uzgodnili w połowie lipca porozumienie w sprawie budżetu i Funduszu Odbudowy, posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli na posiedzeniu plenarnym 23 lipca rezolucję określającą ich stanowisko przed negocjacjami z Radą. Parlament z zadowoleniem przyjął porozumienie w sprawie ogólnej wielkości Funduszu, ale wyraził ubolewanie z powodu zmniejszenia środków, które mają zostać wypłacone w formie dotacji. Posłowie nalegali również, aby Parlament, jako że jest jedynż instytucją UE wybieraną bezpośrednio, był w pełni zaangażowany w decyzje dotyczące Funduszu Odbudowy.

Next generation EU: plan naprawczy Komisji Europejskiej

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła 27 maja plan naprawczy „Next Generation EU” (UE Nowej Generacji) w wysokości 750 miliardów euro, którego celem jest walka ze szkodami spowodowanymi pandemią i inwestowanie w zieloną, cyfrową, społeczną i bardziej odporną UE.

Zgodnie z przedstawionym projektem, KE pożyczałaby pieniądze na rynkach finansowych przy użyciu swojego wysokiego ratingu kredytowego, co powinno zapewnić niskie koszty pożyczek. Projekt przewidywał podział 500 miliardów euro w formie dotacji. Jednak przywódcy UE obniżyli poziom dotacji do 390 mld euro na szczycie w dniach 17-21 lipca.

Fundusze zostaną wykorzystane do osiągnięcia celów UE w zakresie neutralności klimatycznej i transformacji cyfrowej, do wsparcia społecznego i wsparcia zatrudnienia, a także do wzmocnienia roli UE jako globalnego gracza.

Plan Komisji dotyczący funduszu odbudowy został przedstawiony na posiedzeniu plenarnym wraz ze zmienionym wnioskiem w sprawie budżetu na lata 2021–2027 w wysokości 1,1 biliona euro. Przywódcy UE zredukowali proponowany budżet do 1,074 bln euro na szczycie w dniach 17-21 lipca, co wywołało protesty posłów, którzy wskazywali, że kluczowe programy są zagrożone.

Propozycje są przedmiotem negocjacji między Parlamentem a państwami członkowskimi w Radzie.


Ponure prognozy gospodarcze

Według najnowszych prognoz gospodarczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu, gospodarka mocno ucierpiała z powodu kryzysu zdrowotnego - ludzie nie wychodzili z domu i całe sektory gospodarki nagle zamknęły się na wiele miesięcy. Stoimy przed perspektywą skurczenia się gospodarki UE o co najmniej 8,3% w tym roku, czyli więcej niż podczas kryzysu gospodarczego w 2009 roku. Jezcze w maju, KE prognozowała, że gospodarka UE w 2020 r. skurczy się o 7,4%.


Nawet te ponure prognozy mogą być niedoszacowane w stosunku do faktycznej skali recesji, ponieważ ożywienie działalności gospodarczej jest stopniowe i może zostać łatwo zakłócone przez potencjalną drugą falę koronawirusa.


Dotyczy to wszystkich: wiele osób boi się o swoją pracę i ogranicza wydatki, a firmy borykają się z zakłóceniami łańcucha dostaw. Rządy muszą liczyć się ze spadającymi wpływami z podatków i rosnącymi wydatkami na cele społeczne, co spowoduje deficyty budżetowe, zwiększenie zadłużenia i kosztów finansowania zewnętrznego.

Potrzebna jest ambitna reakcja

W obliczu trudności gospodarczych na taką skalę, posłowie do PE zaapelowali w rezolucji przyjętej 15 maja o odważne i zdecydowane działania ze strony Europy.


UE jest w trakcie prac nad następnym wieloletnim budżetem, a ponieważ rozwój wydarzeń w ciągu następnych kilku lat zależy od reakcji na obecny kryzys, środki naprawcze powinny być włączone do planów budżetowych, stwierdzili posłowie. Ale Parlament nalegał, aby pakiet naprawczy został utworzony w dodatku do istniejących programów UE, a nie ich kosztem.


Posłowie ostrzegli, że są gotowi skorzystać ze swojego prawa do zawetowania budżetu, jeśli żądania zwiększenia długoterminowego budżetu nie zostaną spełnione..


Zdaniem posłów, fundusze odbudowy powinny trafiać do tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku kryzysu. Chcieli, aby większość pieniędzy była wypłacana w formie dotacji, ponieważ istniały obawy, że pożyczki mogą pogorszyć sytuację finansową dotkniętych kryzysem państw członkowskich.


Parlament zasugerował w rezolucji, że pakiet naprawczy powinien być finansowany poprzez emisję długoterminowych obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego gwarantowanych przez budżet UE. Wskazał również na potrzebę utworzenia nowych źródeł dochodów do budżetu UE; w przeciwnym razie, większy budżet wymagałby większych bezpośrednich wkładów państw członkowskich.


Zdaniem posłów do PE, UE nadal musi priorytetowo traktować działania w dziedzinie klimatu i strategię cyfrową. Dodali również, że należy stworzyć nowy unijny program zdrowotny zapewniający w razie potrzeby dostępność środków medycznych w całej UE.


Przeczytaj o działaniach UE w walce z kryzysem koronawirusowym zapoznaj się z osią czasu działań UE.

Pracownicy w dużej fabryce ©Photocreo Bednarek/AdobeStock