Koronawirus: posłowie nalegają na ukierunkowane wsparcie dla kultury 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Europa powinna wspierać sektor kultury podczas kryzysu związanego z COVID-19, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej 17 września.

Ukierunkowane wsparcie

Pandemia COVID-19 spowodowała zamknięcie kin, sal koncertowych, muzeów, teatrów, festiwali i innych masowych wydarzeń kulturalnych w całej UE. Chociaż niektóre obiekty zostały ponownie otwarte, muszą ograniczać liczbę odwiedzających z powodu utrzymujących się środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Parlament apeluje o bezpośrednie i szybkie wsparcie dla sektora kultury. W rezolucji przyjętej 17 września, po debacie plenarnej 10 lipca, posłowie argumentują, że pomoc finansowa powinna pochodzić zarówno z budżetów krajowych, jak i funduszy UE.


Posłowie wyrazili poważnie zaniepokojone faktem, że w planie odbudowy gospodarczej „Next Generation EU” nie przeznaczono wyraźnie żadnej konkretnej kwoty bezpośrednio dla sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich branż. Dlatego wezwali Komisję Europejskaą i państwa członkowskie do przeznaczenia dla tych sektorów, stosownie do konkretnych potrzeb, co najmniej 2% środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na odbudowę.


Podkreślili również kluczową rolę programu Kreatywna Europa i wezwali do podwojenia jego budżetu. W czerwcu, Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu skrytykowała proponowane cięcia w programach edukacyjnych i kulturalnych w nowym projekcie budżetu przedstawionym przez Komisję Europejskią.


Parlament wezwał również KE do podjęcia działań w celu złagodzenia stale pogarszającego się wpływu kryzysu na te sektory i ich branże.

Zobacz, co robi UE, aby pomóc Europie w odbudowie gospodarki w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Kultura w Europie

Kultura jest nie tylko ważna w naszym codziennym życiu, ale także stanowi integralną część gospodarki. Według Eurostatu, europejski sektor kultury i sektor kreatywny w 2019 r. zatrudniały 7,4 mln osób w 27 krajach UE, co stanowi 3,7% całego zatrudnienia. Kultura napędza również turystykę, ponieważ wielu z nas bierze pod uwagę dziedzictwo kulturowe lub wydarzenia kulturalne przy wyborze miejsca wyjazdu.


Ze względu na swój szczególny charakter, sektor kultury i sektor kreatywny są szczególnie zagrożone w czasach kryzysu - tworzą go głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione, których dochody pochodzą z dotacji publicznych, prywatnych sponsorów, dochodów z biletów czy praw autorskich.

Od początku trwania kryzysu związanego z koronawirusem posłowie do PE apelowali o wsparcie dla sektora kultury.