Kontrole graniczne w strefie Schengen z powodu koronawirusa: co UE może zrobić? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy Schengen.

©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Swobodny przepływ w UE jest wznawiany, ponieważ zniesione zostają ograniczenia w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Sytuacja epidemiologiczna poprawia się, wakacje za pasem, kraje stopniowo zezwalają na swobodne podróżowanie, a posłowie domagają się, aby bezpaszportowa strefa Schengen jak najszybciej wróciła do pełnego funkcjonowania, między innymi dlatego, że swobodny przepływ osób, towarów i usług może stanowić podstawę ożywienia gospodarczego po pandemii.

19 czerwca na sesji plenarnej, posłowie przyjęli rezolucję wyrażającą obawy dotyczące nadal utrzymujących się kontroli na granicach wewnętrznych. Zdaniem posłów do PE, granice powinny zostać ponownie otwarte z poszanowaniem zasady niedyskryminacji.


Kontrole w strefie Schengen

„Państwa członkowskie działały osobno i nadszedł najwyższy czas, aby UE zaangażowała się zanim będzie za późno i nastąpi nieodwracalna szkoda dla Schengen” powiedziała Tanja Fajon (S&D, Słowenia), przewodnicząca grupy roboczej ds. kontroli Schengen parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich. „Komisja Europejska powinna odgrywać fundamentalną rolę w przywracaniu swobodnego przepływu, przede wszystkim dla kluczowych kategorii, takich jak pracownicy przygraniczni. Koordynacja europejska jest zatem niezbędna" dodała.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami strefy Schengen, państwa członkowskie mogą - tymczasowo - wprowadzać kontrole graniczne na granicach wewnętrznych, jeżeli istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Muszą powiadomić Komisję Europejską i Parlament Europejski o wprowadzeniu kontroli. KE prowadzi obecnie przegląd krajowych środków związanych z koronawirusem.


Jak ponownie otworzyć granice - wytyczne UE

W pakiecie propozycji dot. bezpiecznego wznowienia podróżowania w UE, 13 maja Komisja Europejska zaproponowała strefie Schengen i państwom członkowskim UE stopniowe ponowne otwarcie granic wewnętrznych. Nacisk kładziony jest na koordynację, niedyskryminowanie ze względu na narodowość i szanowanie wspólnych kryteriów dotyczączych ochrony zdrowia opartych na wytycznych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Ministrowie spraw wewnętrznych krajów UE potwierdzili 5 czerwca, że większość krajów członkowskich zniesie kontrole na swoich granicach wewnętrznych oraz związane z tym ograniczenia w podróżowaniu do 15 czerwca, a pozostałe kraje zrobią to do końca czerwca. Ministrowie zgodzili się na dalszą ścisłą koordynację pod przewodnictwem Komisji. Przed 15 czerwca,  KE wydała dalsze zalecenia dotyczące zniesienia ograniczeń w podróżach do krajów spoza UE po 1 lipca 2020 r.

 Na „reopen.eu” możesz sprawdzić, jakie są obecne warunki podróżowania i środki bezpieczeństwa dla każdego kraju UE.

Od wybuchu pandemii Komisja Europejska opracowała wspólne wytyczne, aby zapewnić przepływ pracowników w kluczowych sektorach oraz dostawy towarów i usług na jednolitym rynku. Dzięki współpracy konsularnej UE, prawie 600 000 Europejczyków, którzy utknęli za granicą, wróciło do domu, a unijny Mechanizm Ochrony Ludności umożliwił repatriację ponad 67 tys. obywateli UE. KE zaproponowała też ograniczenie wjazdu obywateli państw trzecich do UE, które obowiązuje do końca czerwca.

Dowiedz się więcej o działaniach UE w walce z koronawirusem

Zapoznaj się z osią czasu działań UE w walce z pandemią


Stanowisko Parlamentu

Posłowie wzywają do przywrócenia swobodnego przepływu osób, pracowników, towarów i usług w strefie Schengen. Chcą ściślejszej współpracy UE, aby zagwarantować, że żaden obywatel UE nie będzie dyskryminowany.

Podczas debaty o stanie Schengen w Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) 12 maja, Tanja Fajon przypomniała kontrole graniczne wprowadzone podczas kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Niektóre kraje utrzymywały je przez lata, co Parlament skrytykował jako nieuzasadnione. „Jeśli nie przywrócimy integralności Schengen, poważnie zagrozimy projektowi europejskiemu” powiedziała. Posłowie chcą zatem, aby wszelkie przyszłe kontrole na granicach wewnętrznych były nadzwyczajne i bardzo ograniczone w czasie.

Dowiedz się, jak Parlament Europejski wzmacnia system Schengen i zwiększa bezpieczeństwo granic w Europie.

Strefa Schengen 
  • Strefa Schengen obejmuje 26 krajów 
  • są to 22 państwa członkowskie UE: Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Finlandia i Szwecja 
  • i 4 państwa stowarzyszone: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein 
Strefa Schengen.jpg