Orędzie o stanie UE: walka z COVID-19, odbudowa, polityka klimatyczna i zewnętrzna 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Podczas debaty na temat stanu UE, posłowie podsumowali reakcję UE na kryzys COVID-19 oraz przyszłe wyzwania.  

Podczas corocznej debaty na temat stanu Unii, posłowie pytali przewodniczącą Komisji Europejskiej o najpilniejsze wyzwania stojące przed UE.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen rozpoczęła swoje drugie orędzie o stanie Unii Europejskiej, podkreślając, że w obliczu największego globalnego kryzysu zdrowotnego od stulecia, najgłębszego globalnego kryzysu gospodarczego od dziesięcioleci i najpoważniejszego kryzysu planetarnego wszechczasów "postanowiliśmy działać wspólnie. Jako jedna Europa. I możemy być z tego dumni". Podkreśliła, że Europa znajduje się w światowej czołówce pod względem liczby szczepień, dzieląc się przy tym połową swojej produkcji szczepionek z resztą świata. Obecnie priorytetem jest przyspieszenie globalnych szczepień, kontynuowanie wysiłków w Europie i dobre przygotowanie się na przyszłe pandemie.


Wybiegając w przyszłość, zauważyła, że "cyfryzacja to wielka szansa, którą łatwo zaprzepaścić" i ogłosiła nowy europejski akt prawny o mikrochipach, łączący światowej klasy europejskie możliwości w zakresie badań, projektowania i testowania oraz koordynujący inwestycje unijne i krajowe w półprzewodniki. W kwestii zmian klimatu Ursula von der Leyen stwierdziła, że "skoro są one spowodowane przez człowieka, możemy coś z nimi zrobić". Podkreśliła, że dzięki zielonemu ładowi UE jest pierwszą dużą gospodarką, która przedstawiła kompleksowe przepisy w tej dziedzinie i obiecała wsparcie dla krajów rozwijających się poprzez podwojenie zewnętrznego finansowania na rzecz różnorodności biologicznej oraz zobowiązując się do przeznaczenia dodatkowych 4 mld euro na finansowanie działań związanych z klimatem do 2027 roku, aby wspierać ich zieloną transformację.


Mówiąc o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, wezwała do stworzenia europejskiej polityki cyberobrony i nowego europejskiego aktu dotyczącego cyberdoporności oraz zapowiedziała szczyt poświęcony europejskiej obronności, który odbędzie się podczas prezydencji francuskiej.


Manfred WEBER (EPP,DE) zwrócił uwagę na społeczne i gospodarcze konsekwencje kryzysu związanego z COVID-19 i stwierdził, że Europa musi pilnie stworzyć nowe miejsca pracy, także w sektorze zdrowia, w którym UE jest liderem dzięki szczepionkom COVID-19. Zaapelował o awaryjny program handlowy UE-USA dla sektora transportu i mobilności oraz  sektora cyfrowego oraz o plan ograniczenia biurokracji. Na zakończenie stwierdził, że należy wzmocnić europejską obronę poprzez utworzenie sił szybkiego reagowania, a Europol przekształcić w europejskie FBI.


Iratxe GARCÍA (S&D, ES) pozytywnie oceniła walkę UE z pandemią i jej skutkami: "70% ludności jest zaszczepione, swoboda przemieszczania się znów jest rzeczywistością, a fundusze NextGenerationEU są już rozdzielane". Dodała, że przejście na gospodarkę ekologiczną również przebiega zgodnie z planem, ale "nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby zapewnić dobrobyt obywateli", zauważając, że kryzys pogłębił nierówności i bardziej dotknął osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.


Dacian CIOLOŞ (Renew, RO) ubolewał, że Komisja zbyt często angażuje się w dyplomację z Radą, zamiast angażować się w tworzenie polityki z Parlamentem. Podkreślając, że wartości europejskie są fundamentem naszej Unii, wezwał Komisję do stosowania mechanizmu warunkowości ustanowionego w celu ochrony budżetu UE przed naruszeniami praworządności, który obowiązuje od prawie roku, ale nigdy nie został użyty, w celu zaprzestania finansowania ruchów nieliberalnych w wielu częściach Europy, gdzie niezależność sądów jest ograniczana, dziennikarze mordowani, a mniejszości dyskryminowane.


Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE) domagał się większych ambicji klimatycznych: "szybciej, wyżej, dalej: najwyższy czas, by zastosować cele olimpijskie do naszych wysiłków na rzecz ratowania planety". Wezwał również do zmian w systemie podatkowym i społecznym, aby zapewnić wszystkim godne życie. W odniesieniu do polityki zewnętrznej Lamberts zauważył, że tylko dzieląc się suwerennością, UE może stać się poważnym graczem na scenie światowej i podkreślił, że "Twierdza Europa" nigdy nie będzie szanowanym graczem geopolitycznym. Na koniec wyraził ubolewanie, że główną troską państw UE w kwestii Afganistanu jest uniknięcie sytuacji, w której Afgańczycy postawią stopę na europejskim terytorium.


Obywatele UE nie potrzebują "kwiecistych przemówień", oni po prostu "chcą być pozostawieni w spokoju", powiedział Jörg MEUTHEN (ID, DE). Skrytykował plany Komisji dotyczące "ogromnych wydatków" na Zielony Ład, na fundusz odbudowy, na "Fit for 55", za które obywatele będą musieli w końcu zapłacić. Ostrzegł przed rosnącą biurokracją i ubolewał nad przejściem na zieloną energię, apelując o więcej energii nuklearnej.


Raffaele FITTO (ECR, IT) ostrzegł, że "same środki UE nowej generacji nie wystarczą" i zażądał reformy paktu stabilności. Wezwał również do zmiany zasad pomocy państwa i bardziej autonomicznej polityki handlowej. "Nie można zająć się transformacją ekologiczną bez uwzględnienia tego, co dzieje się na świecie, a zwłaszcza wpływu na nasz system produkcji" - dodał. W kwestii praworządności i Polski Fitto potępił "polityczny dyktat większości, która nie szanuje kompetencji poszczególnych państw".


Zdaniem Martina SCHIRDEWANA (The Left, DE), pani von der Leyen chwaliła samą siebie, ale nie przedstawiła żadnych odpowiedzi na dzisiejsze problemy. Zażądał zniesienia ochrony patentowej szczepionek i ubolewał, że 10 najbogatszych miliarderów w Europie jeszcze bardziej powiększyło swoje fortuny w czasie pandemii, podczas gdy jedno na pięcioro dzieci w UE dorasta w ubóstwie lub jest nim zagrożone.


Mówcy:


Ursula VON DER LEYEN, President of the European Commission


Manfred WEBER (EPP, DE)


Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)


Dacian CIOLOŞ (Renew, RO)


Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE)


Jörg MEUTHEN (ID, DE)


Raffaele FITTO (ECR, IT)


Martin SCHIRDEWAN (The Left, DE)