Zwalczanie szkodliwych lub nielegalnych treści w internecie: pomysły Parlamentu 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się, jak posłowie chcą zwalczać szkodliwe lub nielegalne treści w internecie, jednocześnie chroniąc wolność słowa.

©AdobeStock_vegefox.com  

UE pracuje nad ustawą o usługach cyfrowych, aby ukształtować szybko rozwijającą się gospodarkę cyfrową na poziomie UE i wyznaczyć standardy dla reszty świata. Jedną z fundamentalnych kwestii, którymi posłowie do PE chcą się zająć, jest ochrona użytkowników przed szkodliwymi lub nielegalnymi treściami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o propozycjach Parlamentu zawartych w trzech sprawozdaniach przyjętych 20 października.


Wyraźne rozróżnienie między nielegalnymi a szkodliwymi treściami

Parlament chce, aby istniało jasne rozróżnienie między nielegalnymi treściami a treściami szkodliwymi. Niektóre rodzaje treści, na przykład negowanie Holokaustu, są nielegalne w niektórych państwach członkowskich, ale nie w innych. Z kolei szkodliwe treści, takie jak mowa nienawiści i dezinformacja, nie zawsze są nielegalne. Konieczne jest ścisłe rozróżnienie, ponieważ te dwa rodzaje treści wymagają różnych podejść: nielegalne treści powinny zostać usunięte, a szkodliwe treści zwalczane w inny sposób.


Usuwanie nielegalnych treści przy jednoczesnej ochronie praw i wolności

Według posłów, dobrowolne działania platform w tym zakresie są niewystarczające. Posłowie chcą jasnych, ogólnounijnych zasad moderowania treści, stosując mechanizm zgłaszania i usuwania nielegalnych treści. Przepisy powinny zapewniać, że mechanizm:

  • jest skuteczny - użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego powiadamiania pośredników internetowych o potencjalnie nielegalnych treściach online, aby mogły zostać szybko usunięte
  • nie jest nadużywany - w przypadku, gdy treść zostanie oznaczona lub usunięta, poszkodowani użytkownicy powinni zostać powiadomieni i mieć możliwość odwołania się od decyzji do krajowego organu rozstrzygającego spory
  • szanuje prawa i wolności użytkowników, takie jak wolność wypowiedzi i wolny dostęp do informacji, aby pośrednicy internetowi usuwali nielegalne treści w sposób rzetelny, proporcjonalny i niedyskryminujący oraz nie usuwali treści, które nie są nielegalne

Posłowie chcą, aby ostateczna decyzja w sprawie legalności treści tworzonych przez użytkowników była podejmowana przez niezawisłe sądownictwo, a nie prywatne podmioty komercyjne.


Gdy nielegalne treści w internecie są przestępstwem powinny zostać nie tylko usunięte, ale konsekwencje powinny również zostać wyciągnięte przez organy ścigania. Komisja Europejska powinna również rozważyć zobowiązanie platform internetowych do zgłaszania poważnych przestępstw właściwym organom ścigania.


Walka ze szkodliwymi treściami

Aby rozwiązać problem szkodliwych treści, takich jak mowa nienawiści lub dezinformacja, posłowie proponują zwiększenie obowiązków w zakresie przejrzystości dla platform oraz podniesienie umiejętności korzystania z mediów wśród użytkowników.

Parlament zauważył, że jednym z powodów, dla których dezinformacja rozprzestrzenia się tak szybko, jest to, że modele biznesowe niektórych platform sprzyjają wyświetlaniu użytkownikom sensacyjnych i 'klikalnych' treści w celu zwiększenia zysków. Aby stawić czoła negatywnym skutkom tej praktyki, posłowie chcą przejrzystości w zakresie polityki monetyzacji platform internetowych.


Większa kontrola użytkowników nad tym, co widzą online

Posłowie chcą dać użytkownikom większą kontrolę nad treściami, które są im wyświetlane w internecie, oraz możliwość całkowitej rezygnacji z selekcjonowania treści dla nich.

Wzywają do ściślejszych regulacji dla reklam ukierunkowanych na rzecz mniej inwazyjnych form reklamy, takich jak reklamy kontekstowe, które opierają się na tym, na co użytkownik patrzy w danym momencie, a nie na historii przeglądania.

Idąc dalej, chcą, aby Komisja Europejska rozważyła więcej opcji regulacji ukierunkowanych reklam, w tym ich ewentualny zakaz.

Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawy o usługach cyfrowych 15 grudnia 2020 r.