Nowe przepisy UE: cyfryzacja usprawni dostęp do wymiaru sprawiedliwości 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Transgraniczne wideokonferencje oraz bezpieczna i łatwiejsza wymiana dokumentów dzięki nowym przepisom UE o cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości.

©AdobeStock/Freshidea  

23 listopada Parlament przyjął dwa projekty w sprawie modernizacji systemów wymiaru sprawiedliwości w UE, które mają przyspieszyć ich funkcjonowanie, zwiększyć pewność prawa i zapewnić tańszy i łatwiejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Nowe przepisy wprowadzą szereg cyfrowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania transgranicznego postępowania dowodowego i doręczania dokumentów, co usprawni współpracę między sądami w różnych krajach UE.

Wspieranie technologii komunikacji na odległość pomoże w szybszym przeprowadzaniu postępowania dowodowego i obniży koszty - np. zamiast wymagać fizycznej obecności osoby na przesłuchaniu w postępowaniu transgranicznym będzie można wykorzystać wideokonferencję.

Zostanie ustanowiony zdecentralizowany system informatyczny, który połączy systemy krajowe, tak aby wymiana dokumentów odbywała się drogą elektroniczną w szybszy i bezpieczniejszy sposób. Nowe przepisy zawierają dodatkowe środki ochrony danych i prywatności podczas przesyłania dokumentów i przeprowadzania postępowania dowodowego.

Nowe przepisy wzmocnią nie tylko demokrację, ale i rynek wewnętrzny - dzięki uproszczonym procedurom i większej pewności prawa zawieranie transakcji transgranicznych przez osoby i firmy stanie się łatwiejsze i bezpieczniejsze.

3,4 miliona  ; postępowań sądowych w sprawach cywilnych i handlowych ma implikacje transgraniczne

Udostępnij ten cytat: 

Wysiłki UE w kierunku cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości

Obie propozycje aktualizują obowiązujące unijne przepisy o doręczaniu dokumentów i przeprowadzaniu postępowania dowodowego pod kątem jak najlepszego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych.

To element starań UE na rzecz cyfryzacji systemów wymiaru sprawiedliwości. Podczas gdy w niektórych krajach rozwiązania cyfrowe już skutecznie funkcjonują, transgraniczne postępowania sądowe nadal toczą się głównie na papierze. Celem jest usprawnienie współpracy międzynarodowej na szczeblu UE, pomagając w ten sposób obywatelom i firmom oraz utrzymując zdolność organów ścigania do skutecznej ochrony obywateli.

Kryzys wywołany przez COVID-19 spowodował wiele problemów dla wymiaru sprawiedliwości: opóźnienia w przesłuchaniach osobistych i transgranicznym doręczaniu dokumentów sądowych; przejściową niemożność uzyskania osobistej pomocy prawnej; upłynięcie terminów z powodu opóźnień. Jednocześnie rosnąca liczba spraw dotyczących niewypłacalności i zwolnień z powodu pandemii sprawia, że praca sądów jest jeszcze bardziej niezbędna.

Wnioski wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.