Wsparcie UE dla Ukrainy 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. UE chce wspierać Kijów i zacieśniać z nim stosunki.

UE chce wspierać Kijów i zacieśniać stosunki z Ukrainą.  

Od czasu wystąpienia ze Związku Radzieckiego w 1991 r. Ukraina chce podążać własną drogą, w tym nawiązać bliższe stosunki z resztą Europy.


Stosunki Ukrainy z Rosją są napięte ponieważ Rosja chce utrzymać Ukrainę w swojej strefie wpływów. W 2014 r. Rosja nielegalnie zaanektowała Krym, co zostało zdecydowanie potępione przez UE. Rosja prowadzi również wojnę hybrydową przeciwko Ukrainie, np. poprzez presję gospodarczą i ataki dezinformacyjne.


Rosja

W rezolucji przyjętej w grudniu 2021 r. europosłowie wezwali Rosję do wycofania wojsk zagrażających Ukrainie i stwierdzili, że jakakolwiek agresja ze strony Moskwy musi mieć wysoką cenę gospodarczą i polityczną. Parlament wyraził już poważne zaniepokojenie wzmożoną rosyjską obecnością wojskową na granicy z Ukrainą i na nielegalnie okupowanym Krymie w rezolucji przyjętej w kwietniu 2021 roku.

Członkowie parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony udali się z misją informacyjną na Ukrainę w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2022 roku.

22 lutego czołowi eurodeputowani zdecydowanie potępili uznanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina za niezależne podmioty niekontrolowanych przez ukraiński rząd obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie.

24 lutego Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i przywódcy grup politycznych potępili rosyjski atak militarny na Ukrainę w ciągu kilku godzin od jego początku i zwołali specjalną sesję plenarną w tej sprawie na 1 marca.

Przewodnicząca Metsola wezwała do solidarności z Ukrainą w wystąpieniu na posiedzeniu Rady Europejskiej 24 lutego.

Podczas specjalnej sesji plenarnej 1 marca posłowie domagali się zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz podjęcia nowych starań o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE.

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Parlamencie Europejskim 8 marca wystąpiła ukraińska pisarka Oksana Zabużko z przemówieniem na temat trudnej sytuacji jej rodaków atakowanych przez Rosję.

8 marca w Parlamencie Europejskim odbyła się również debata na temat sytuacji ponad dwóch milionów uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie. Posłowie wyrazili uznanie dla solidarności okazanej przez kraje UE.

9 marca europosłowie debatowali z estońską premier Kają Kallas o tym, co rosyjska inwazja oznacza dla bezpieczeństwa UE. Przyłączyli się do jej apelu o zwiększenie obronności UE, zmniejszenie zależności energetycznej i solidarność z Ukrainą.

11 marca Parlament Europejski we współpracy z parlamentem ukraińskim uruchomił stronę internetową, na której można dowiedzieć się - w języku angielskim i ukraińskim - w jaki sposób UE wspiera Ukrainę, w tym w jej obecnej walce z Rosją.

21-24 marca Parlament zorganizował Dni Solidarności z Ukrainą, aby okazać swoje poparcie dla Ukrainy i jej parlamentu po rosyjskiej inwazji. Wśród wydarzeń była dyskusja na żywo na Facebooku 23 marca na temat wojny w Ukrainie, w której wzięli udział młodzi ludzie z Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz Michal Šimečka, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za prawa człowieka i demokrację.

Miesiąc po ataku Rosji na Ukrainę posłowie jednogłośnie potępili brutalną inwazję podczas debaty 23 marca i wezwali UE do nałożenia dalszych sankcji na Moskwę i ochrony unijnej gospodarki.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola odwiedziła Kijów 1 kwietnia na zaproszenie Przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Rusłana Stefanczuka. W swoim przemówieniu w parlamencie wyraziła poparcie i nadzieję Unii Europejskiej dla narodu ukraińskiego oraz potępiła nieuzasadniony atak Rosji. Następnego dnia razem z polskim premierem Mateuszem Morawieckim spotkała się z ukraińskimi uchodźcami w szkole w podwarszawskim Otwocku.

Przewodnicząca oraz Parlament Europejski uczcili pamięć ofiar z Buczy i Irpienia oraz wszystkich ofiar wojny, terroru i przemocy minutą ciszy na otwarciu sesji plenarnej 4 kwietnia.

Podczas debaty 6 kwietnia eurodeputowani wezwali do wprowadzenia dalszych sankcji wobec Rosji, dodatkowego wsparcia dla Ukrainy i zmniejszenia zależności energetycznej UE, a w rezolucji przyjętej dzień później wezwali do podjęcia dodatkowych kar, w tym do "natychmiastowego nałożenia pełnego embarga na import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji".

7 kwietnia europosłowie zdecydowali o natychmiastowym przekazaniu 3,4 mld euro krajom UE udzielającym schronienia ludziom uciekającym przed inwazją Rosji na Ukrainę, a także zażądali wprowadzenia pełnego embarga na import rosyjskiej ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu. Ponadto wezwali do zapewnienia bezpiecznego przejazdu dzieciom uciekającym przed wojną na Ukrainie oraz do udzielenia pomocy osobom wewnętrznie przesiedlonym lub tym, które nie są w stanie opuścić oblężonych terenów.

Podczas debaty z udziałem francuskiej minister Brigitte Klinkert i Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen 4 maja, posłowie stwierdzili, że jedność i solidarność wewnętrzna UE jest kluczowa teraz i dla odbudowy Ukrainy w przyszłości. Następnego dnia Parlament wezwał UE do ochrony kobiet uciekających z Ukrainy przed przemocą i handlem ludźmi oraz do zapewnienia im dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Posłowie pochwalili również europejskich przewoźników i operatorów turystycznych za pomoc uchodźcom z Ukrainy, zażądali od Rosji zwrotu skradzionych samolotów i wezwali UE do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

19 maja posłowie przyjęli kilka rezolucji związanych z Ukrainą. Parlament poparł zawieszenie na rok unijnych ceł importowych na wszystkie towary eksportowane z Ukrainy, co ma wesprzeć gospodarkę tego kraju. Posłowie zatwierdzili także nowe przepisy, które pozwolą Agencji UE ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na bezpieczne przechowywanie i analizowanie dowodów dotyczących zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości oraz zaapelowali do UE o wsparcie utworzenia specjalnego międzynarodowego trybunału w celu ukarania zbrodni popełnionych na Ukrainie, wobec której Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma jurysdykcji, oraz pociągnięcia do odpowiedzialności rosyjskich przywódców politycznych i dowódców wojskowych, a także przywódców i dowódców sojuszniczych. Parlament wezwał również do zapewnienia środków finansowych na usuwanie skutków wojny w Ukrainie poprzez konfiskatę majątku rosyjskich oligarchów, wykorzystanie nowych środków własnych UE oraz pełne wykorzystanie istniejącego budżetu UE.


Umowa stowarzyszeniowa

We wrześniu 2014 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, w skład której wchodzi pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu. Umowa ustanowiła stowarzyszenie polityczne i integrację gospodarczą między UE a Ukrainą, zapewniła wzajemny wolny dostęp do rynku oraz podstawowe zasady współpracy w takich dziedzinach jak energia, transport i edukacja. Zobowiązuje również Ukrainę do wdrożenia reform i przestrzegania zasad demokracji, praw człowieka i praworządności.


Umowa o wolnym handlu w znacznym stopniu zintegrowała rynki UE i Ukrainy poprzez zniesienie ceł przywozowych i zakaz innych ograniczeń handlu, aczkolwiek z określonymi ograniczeniami i okresami przejściowymi w obszarach wrażliwych, takich jak handel produktami rolnymi.


UE jest głównym partnerem handlowym Ukrainy, odpowiadającym za ponad 40% jej handlu międzynarodowego.


Wizy

W kwietniu 2017 r. Parlament Europejski poparł porozumienie w sprawie zwolnienia obywateli Ukrainy z unijnych wymogów dotyczących wiz krótkoterminowych.

Ukraińcy posiadający paszport biometryczny mogą wjechać do UE (oprócz Irlandii) bez wizy na 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie, w celach turystycznych, w celu odwiedzenia krewnych lub przyjaciół, lub w celach biznesowych, ale nie w celu podjęcia pracy.


Inne wsparcie

UE wspiera gospodarkę Ukrainy na wiele sposobów, pomaga również w zielonej transformacji i reformach.


Od 2014 r. UE i instytucje finansowe uruchomiły ponad 17 mld euro dotacji i pożyczek na wsparcie reform na Ukrainie; pomoc jest uzależniona od postępów tych reform.


Od 2015 r. ponad 11,5 tys. ukraińskich studentów wzięło udział w popularnym unijnym programie edukacyjnym Erasmus+.


UE inwestuje w projekty stymulujące gospodarkę Ukrainy, obejmujące bezpośrednie wsparcie dla 100 000 małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc dla ponad 10 000 firm na obszarach wiejskich oraz fundusze na modernizację publicznej infrastruktury informatycznej.


Od początku pandemii koronawirusa UE przekazała Ukrainie ponad 190 mln euro na najpilniejsze potrzeby i odbudowę społeczno-gospodarczą oraz 1,2 mld euro w ramach pomocy makrofinansowej. UE dostarczyła ponad 36 mln sztuk środków ochrony osobistej, a także ambulanse, niezbędny sprzęt medyczny i szkolenia dla pracowników służby zdrowia. We współpracy ze społeczeństwem obywatelskim UE dostarcza żywność i leki rodzinom w trudnej sytuacji.


Nagroda im. Sacharowa

W 2018 r. Parlament przyznał swoją Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli Ołehowi Sencowowi. Ten ukraiński reżyser filmowy i działacz na rzecz praw człowieka został uwięziony za protest przeciwko aneksji przez Rosję jego rodzinnego Krymu, ale zwolniony z więzienia 7 września 2019 r. w ramach umowy o wymianie więźniów między Rosją a Ukrainą.

Delegacja Parlamentu Europejskiego podczas wizyty na Ukrainie.