Przewodniczący Sassoli o negocjacjach budżetowych: Parlament niczego nie blokuje 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

David Sassoli powiedział przywódcom UE, że Parlament niczego nie blokuje w negocjacjach budżetowych, tylko chroni interesy Europejczyków.

Specjalny Okrągły Stół Rady Europejskiej (10.01.2020, Bruksela)  

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zabrał głos na początku specjalnego szczytu UE 1-2 października. W swoim przemówieniu podkreślił potrzebę Europy spełniajacej oczekiwania obywateli.

„Jesteśmy na drodze do stworzenia innej, bardziej elastycznej, bardziej włączającej społecznie i sprawiedliwszej Europy, która zapewnia wymierne korzyści naszym obywatelom. Naszym obowiązkiem jest trzymać się tego kursu i nie wahać się ” powiedział David Sassoli przywódcom UE.

Wspomniał o potrzebie aktywnego działania na rzecz odbudowy jednolitego rynku po kryzysie koronawirusowym, odbudowy gospodarki i tworzenia miejsc pracy, a także przeciwdziałania nierównościom społecznym i ekonomicznym oraz zaspokajania potrzeb tych najbardziej dotkniętych przez pandemię.

Jako jedną z przyczyn pogłębiania się nierówności wymienił brak dostępu do internetu: „W obecnie kształtującym się świecie, dostęp do internetu powinien być postrzegany jako nowe prawo człowieka”. „Wyzwaniem, przed którym stoi UE, jest bycie pionierem i dawanie przykładu w demokratyzacji cyfrowego świata” powiedział.

Skrytykował przywódców UE z powodu „niedopuszczalnych opóźnień w podejmowaniu decyzji” jeśli chodzi o migrację. Opisał nowy pakt w sprawie migracji i azylu przedstawiony 23 września przez Komisję Europejską jako „krok naprzód” i podkreślił, że Parlament jest otwarty na negocjacje z Radą i niemiecką prezydencją.

Na temat toczących się negocjacji o wieloletnim budżecie UE, Przewodniczący Sassoli stwierdził, że jest potrzeba przedstawienia propozycji, ponieważ „na razie omawiane są propozycje przedstawione przez Parlament”.

„Chcę wyrazić się bardzo jasno, ponieważ niektóre rzucane oskarżenia są całkowicie nie do przyjęcia: Parlament niczego nie blokuje. Nasze żądania są w interesie obywateli Europy. Opóźnienia wynikają z braku kontrpropozycji ze strony Rady” powiedział.

Wezwał niemiecką prezydencję do przedstawienia konstruktywnych propozycji w trzech głównych kwestiach: zagwarantowania finansowania dla strategicznych programów; zapewnienia, że koszty planu odbudowy zostaną pokryte z nowych zasobów własnych, a nie przez obywateli; oraz wprowadzenia skutecznego mechanizmu warunkującego powiązanego z poszanowaniem praworządności.

Przewodniczący Sassoli wyraził poparcie dla białoruskiego społeczeństwa walczącego o demokrację i wezwał UE do natychmiastowego wprowadzenia sankcji wobec sprawców oszustw wyborczych, przemocy i represji.

Komentując napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego, Przewodniczący Parlamentu powiedział: „Jesteśmy niezachwiani w naszej determinacji, by okazać solidarność z Grecją i Cyprem”. Wezwał do dialogu z Turcją, który może doprowadzić do trwałego rozwiązania konfliktu.

Przewodniczący podkreślił potrzebę szybkiego rozpoczęcia Konferencji w sprawie Przyszłości Europy w Strasburgu. „Nasi obywatele zasługują na UE, która ma odwagę swoich przekonań i jest idealnie przygotowana do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom oraz która nie polega wyłącznie na przestarzałych metodach” podsumował.