Europejski Korpus Solidarności: możliwości dla młodych ludzi  

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Europejski Korpus Solidarności  

Jeśli masz od 17 do 30 lat i chcesz zaangażować się społecznie, zapisz się do Europejskiego Korpusu Solidarności.

Priorytety


12 marca 2019 r., Posłowie zatwierdzili priorytety dla Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027.


Nowy program korpusu zawiera projekty pomocy humanitarnej poza UE. Ułatwia również wszystkim zapisanie się do Korpusu, a w szczególności osobom niepełnosprawnym, z problemami zdrowotnymi lub wywodzącym się ze środowisk migracyjnych, a także osobom z odległych regionów. Będą one mogły dołączyć w niepełnym wymiarze godzin.


Uczestnicy mogliby również dołączyć do działań w swoim kraju, jeśli mają one wymiar międzynarodowy i włączają wolontariuszy z innych krajów.


Ostateczny tekst musi być negocjowany i uzgodniony z Radą.

Europejski Korpus Solidarności


Korpus ma być głównym punktem startowym dla młodych ludzi, którzy chcą zaangażować się w wolontariat lub pracować nad projektami na rzecz społeczności i obywateli w całej Europie.


Celem jest umożliwienie młodzieży zdobycia cennych umiejętności przyczyniających się do ich rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, włącznie z uczeniem się i szkoleniem, przy jednoczesnym pomaganiu innym ludziom.


Projekty dotyczą edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, pracy z dziećmi i osobami starszymi, jak również z migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl, przy czym pierwszeństwo ma praca charytatywna.


Te projekty nie powinny wpływać na istniejące miejsca pracy lub staże i mają wspierać, a nie zastępować zobowiązania przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności.


„Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie chcą wnieść wkład w integrację europejską [...], aby ukształtować własną przyszłość, nawiązać kontakty z innymi ludźmi i uczynić społeczeństwo nieco lepszym”, powiedziała sprawozdawczyni i główna negocjatorka PE Helga Trüpel (Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie, Niemcy).


11 września 2018 r., Posłowie zagłosowali za ustanowieniem ram prawnych dla Europejskiego Korpusu Solidarności.


Dowiedz się więcej z naszego materiału wideo.

Do Europejskiego Korpusu Solidarności można zapisać się już w wieku 17 lat, ale wziąć udział w projektach można dopiero po ukończeniu 18 lat.

Dowiedz się więcej o polityce społecznej UE.