Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców: nowe przepisy dotyczące opieki nad rodziną 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy umożliwiające rodzicom i opiekunom lepsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Elastyczniejsze warunki pracy oraz urlop rodzinny/opiekuńczy ułatwią pracującym rodzicom i opiekunom zachowywać równowagę między interesami prywatnymi a zawodowymi oraz pozwolą im uniknąć konieczności wyboru między rodziną a pracą zawodową, co jest krokiem w stronę bardziej socjalnej Europy.


Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym wspiera równość płci


Kobiety w UE – wśród których w 2017 r. poziom zatrudnienia wynosił 66,5% (w przypadku mężczyzn analogiczny odsetek to 78%) – znacznie częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu, aby móc połączyć pracę z opieką nad dziećmi lub krewnymi. Naraża je to na przerwy w aktywności zawodowej, co przyczynia się do zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć. 

Nowe przepisy w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, za którymi Parlament opowiedzial się 4 kwietnia, mają zaradzić niedostatecznej obecności kobiet na rynku pracy, skuteczniej zachęcić ojców do korzystania z urlopów rodzinnych oraz wspierać równość płci i równość szans.


Najważniejsze zmiany:


  • Prawo do co najmniej 10 dni roboczych urlopu dla ojca lub równoważnego drugiego rodzica (w przypadku uznawania przez prawo krajowe), przysługujące w okresie narodzin dziecka, wypłacane co najmniej na poziomie zasiłku chorobowego;
  • Indywidualne prawo do co najmniej 4-miesięcznego urlopu rodzicielskiego (w tym 2 miesiące płatne i niepodlegające przeniesieniu). Wysokość świadczenia za okres niepodlegający przeniesieniu ustalana jest przez państwo członkowskie;
  • Prawo do 5 dni roboczych (na rok) urlopu opiekuńczego dla pracowników zajmujących się poważnie chorymi lub niesamodzielnymi członkami rodziny;
  • Wzmocnione prawo do korzystania z elastycznych warunków pracy (takich jak elastyczne lub zmniejszone godziny pracy) dla pracujących rodziców (posiadających dzieci do 8. roku życia) i opiekunów.

Kolejne kroki


Państwa członkowskie będą miały 3 lata na dostosowanie się do nowych przepisów.


Więcej o działaniach UE dla praw pracowników


UE stale pracuje nad poprawą warunków pracy. W 2019 r., posłowie poparli nowe przepisy wprowadzające minimalne prawa dla wszystkich pracowników, w tym pracowników zatrudnionych na podstawie nietypowych form zatrudnienia oraz wykonujących pracę niestandardową, w tym pracowników ekonomii gig. Przyjęli również reformę przepisów dotyczących pracowników delegowanych, aby lepiej chronić ich prawa.

Wspólnota ustanowiła również przepisy dotyczące czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia społecznego podczas pracy w innym kraju członkowskim.