Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: większa pomoc dla zwolnionych pracowników 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament uaktualnił Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) - będzie bardziej dostępny i lepiej dostosowany do walki ze światowymi kryzysami.

Pracownik, który właśnie stracił pracę  

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest jednym z instrumentów na rzecz walki z bezrobociem. Globalizacja może powodować istotne zmiany strukturalne w handlu światowym, co z kolei może narażać pracowników na utratę pracy.

Aby wesprzeć osoby tracące pracę z powodu globalizacji lub skutków gospodarczych efektów poważnych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19, w 2006 r. UE stworzyła Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. Jest to fundusz solidarności do stosowania w sytuacjach nagłych i jako specjalny instrument finansowy jest uruchamiany na zasadzie ad hoc. W ramach EFG współfinansowane są projekty mające na celu pomoc pracownikom w znalezieniu nowej pracy lub w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Przeczytaj o działaniach UE dla sprostania wyzwaniom globalizacji.
Zmiany w EFG zabezpieczone przez Parlament  
  • Próg dla wniosków o wsparcie obniżony do 200 zwolnionych pracowników (z 500 poprzednio)  
  • Możliwość ubiegania się o jednorazową inwestycję w wysokości 22 000 euro na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub finansowanie przejęć pracowników  
  • Zasiłek opiekuńczy dla opiekunów dzieci, gdy biorą udział w szkoleniu lub szukają pracy 

Kontekst

16 stycznia 2019 r. Europosłowie zagłosowali za planami reformy funduszu na okres po 2020 roku. Celem było rozszerzenie zakresu funduszu o pomoc w przypadku poważnych wydarzeń restrukturyzacyjnych związanych z cyfryzacją, automatyzacją i przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Po zakończonych sukcesem negocjacjach w sprawie zmian w EFG z Radą w grudniu 2020 r., posłowie przyjęli rozporządzenie na sesji plenarnej w kwietniu 2021 r.