Walka ze zmianą klimatu 
Na ratunek planecie 

Społeczeństwo  Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   

Dowiedz się, co robi Parlament Europejski, by walczyć ze zmianą klimatu - być może największym wyzwaniem naszych czasów.

Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

       

Zwalczanie zmiany klimatu jest kluczową kwestią dla Parlamentu Europejskiego. Zapoznaj się z działaniami UE i Parlamentu w tej dziedzinie.

       

Przejście na gospodarkę mniej zanieczyszczającą środowisko wymaga ogromnych inwestycji. UE chce przyciągnąć więcej kapitału prywatnego, ponieważ fundusze publiczne to za mało.

       

Najważniejsze fakty i dane statystyczne dotyczące zmiany klimatu w Europie: skutki regionalne, najwięksi emitenci, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych itd.

       

Zmiany klimatyczne już dziś mają różne skutki dla zdrowia ludzi, środowiska i gospodarek w Europie. Zapoznaj się z naszą mapą i dowiedz się więcej.

       

W celu zmniejszenia emisji z samochodów europosłowie przyjęli surowsze limity emisji CO2 dla samochodów. Oto najważniejsze planowane zmiany.

Kluczowe postanowienia porozumienia paryskiego 
  • Utrzymanie wzrostu średnich globalnych temperatur zdecydowanie poniżej 2°C w porównaniu z epoką preindustrialną  
  • Kontynuacja wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C powyżej poziomów z epoki preindustrialnej 
  • Jak najszybsze osiągnięcie momentu, w którym emisje gazów cieplarnianych przestaną wzrastać, przy akcpetacji, że krajom rozwinijającym zajmie to więcej czasu  
  • Kraje rozwinięte przeznaczą przynajmniej 100 mld dolarów rocznie do 2020 r., aby wesprzeć kraje rozwijające się w wysiłkach na rzecz klimatu  
  • Co pięć lat, zaczynając od 2023 r., sygnatariusze zmodyfikują swoje plany i wkład finansowy