Infografika: Historia negocjacji w dziedzinie klimatu 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Na naszej osi czasu umieściliśmy najważniejsze wydarzenia w historii międzynarodowych negocjacji w dziedzinie klimatu.

Kliknij, żeby rozwinąć interaktywną oś czasu z najważniejszymi wydarzeniami w historii międzynarodowych rozmów w dziedzinie klimatu, od Szczytu Ziemi w Rio do dziś.


Unia Europejska jest kluczową stroną w negocjacjach prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2015 r. UE zobowiązała się do 2030 roku ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40% poniżej poziomu z 1990 roku. W 2020 r. natomiast, Parlament Europejski wezwał do bardziej ambitnych celów redukcji emisji - o 60% - aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.


Przeczytaj o reakcji UE na zmianę klimatu.