Infografika: Skutki zmian klimatycznych w Europie 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Zmiany klimatyczne już dziś mają różne skutki dla zdrowia ludzi, środowiska i gospodarek w Europie. Zapoznaj się z naszą mapą i dowiedz się więcej.

Obserwowane już dziś zmiany klimatyczne wywierają wpływ na ekosystemy, gospodarkę i zdrowie ludzi.

Zmiany klimatyczne wpływają na wszystkie regiony Europy, ale w niejednorodny sposób. Chociaż większość skutków ma negatywny charakter, to niektóre mogą być pozytywne, np. spadek zapotrzebowania na ogrzewanie czy pewne korzyści dla rolnictwa w północnej Europie.

Sprawdź na mapie potencjalne skutki zmian klimatycznych w Twoim regionie.

O mapie

Mapa przedstawia obserwowane i przewidywane skutki zmian klimatycznych w poszczególnych regionach biogeograficznych w Europie. Dane pochodzą ze sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska pt. “Zmiana klimatu, skutki i podatność w Europie” (2016).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach zmian klimatycznych w Europie, zapoznaj się z infografiką o emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i w poszczególnych sektorach gospodarki.

Infografika: Skutki zmian klimatycznych w Europie