Redukcja emisji z samochodów: wyjaśnienie nowych celów w zakresie emisji CO2 dla samochodów 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

©APimages/European Union-EP  

W celu zmniejszenia emisji z samochodów europosłowie przyjęli surowsze limity emisji CO2 dla samochodów. Oto najważniejsze planowane zmiany.

Dlaczego jest to potrzebne

Samochody osobowe i dostawcze wytwarzają około 15% emisji CO2 w UE, co przyczynia się do zmian klimatycznych. Transport jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych są nadal wyższe niż w 1990 r.

Zaostrzenie norm emisji z samochodów przyczyniłoby się do osiągnięcia unijnych celów w dziedzinie klimatu na 2030 r., a konsumenci zaoszczędziliby na rachunkach za paliwo.

Obecna sytuacja

Zgodnie z najnowszymi danymi średni poziom emisji z nowych samochodów wzrósł w ubiegłym roku do 118,5 g CO2/km, po stałym spadku w ciągu ostatnich kilku lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 2021 r. przeciętny nowy samochód nie może emitować więcej niż 95g/km.

Liczba samochodów elektrycznych szybko rośnie, ale nadal stanowią one mniej niż 1,5% nowo rejestrowanych pojazdów.

Więcej faktów i liczb dotyczących emisji CO2 z samochodów jest dostępnych na naszej infografice.


Nowe cele

Komisja Europejska zaproponowała zmniejszenie limitu emisji dla nowych samochodów osobowych i dostawczych na 2021 r. o 15% od 2025 r. i o 30% od 2030 r.

Parlament i Rada Europejska ustanowiły jeszcze wyższe cele redukcji emisji CO2 niż te zaproponowane przez Komisję Europejską: 37,5% redukcji dla nowych samochodów osobowych i 31% dla dostawczych do 2030 r. Nowe zasady zostały przyjęte przez Parlament Europejski na sesji plenarnej 27 marca 2019 r.

Ponadto, 18 kwietnia posłowie Parlamentu zatwierdzili plan zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów ciężarowych o 30% do 2030 r. (w porównaniu do poziomu z 2019 r.)

Kolejne kroki

Po zatwierdzeniu przez Radę, nowe regulacje zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później.