Zmiana klimatu powinnna być priorytetem Parlamentu Europejskiego - uważają Europejczycy pytani w badaniu Eurobarometr 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Eurobarometr 2019 na temat zmiany klimatu  
  • Walka ze zmianami klimatu po raz pierwszy znalazła się na szczycie listy priorytetów wskazywanych przez obywateli Unii w badaniu Eurobarometr.
  • Sześciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że protesty młodzieży w tej sprawie mają rzeczywisty wpływ na politykę.
  • Przewodniczący PE David Sassoli bierze udział w szczycie ONZ COP25.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i chronienie środowiska, oceanów i bioróżnorodności powinno być najważniejszym priorytetem Parlamentu Europejskiego, uważają Europejczycy.

 Najnowszy sondaż Eurobarometru, przeprowadzony na zlecenie PE w październiku 2019 roku, pokazał że kwestia zmian klimatu była jednym z głównych motywów udziału w wyborach europejskich w maju 2019, zwłaszcza dla młodych ludzi.

Na zmiany klimatyczne jako główny priorytet dla PE wskazało 32% badanych w całej Unii. W 11 państwach członkowskich problem zmian klimatycznych znalazł się na pierwszym miejscu listy najważniejszych wyzwań, z rekordowymi wskaźnikami w przypadku Szwecji (62%), Danii (50%) i Holandii (46%).

W badaniu pytano także, jakie szczegółowe problemy są najważniejsze wśród wyzwań związanych z ochroną środowiska. 52% wskazało na zmiany klimatyczne, 35% - na zanieczyszczenie powietrza, 31% na zanieczyszczenie mórz, a 28% na wylesienie i problem odpadów.

„To badanie jasno pokazuje, że Europejczycy oczekują od Unii przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wczoraj w Strasburgu Parlament Europejski przyjął uchwałę deklarującą stan kryzysu klimatycznego i środowiskowego w Europie i na całym świecie. Słuchamy naszych obywateli i podkreślamy potrzebę przejścia od słów do czynów” - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, który uczestniczy w otwarciu konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych COP25.

Protesty młodych ludzi mają znaczenie

W październikowym badaniu, sześciu na dziesięciu Europejczyków uznało, że protesty młodzieży dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi maja bezpośredni wpływ na politykę na szczeblu narodowym i europejskim.

Najwięcej przekonanych było wśród mieszkańców Irlandii (74%), Szwecji (71%) i Cypru (70%), najmniej wśród mieszkańców Czech (42%) i Wielkiej Brytanii (47%).

Dodatkowe informacje

Sondaż został wykonany przez instytut Kantar na podstawie danych zebranych we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej 8-22 października. Wzięło w nim udział 27 607 respondentów w wieku powyżej 15 lat, pytanych w wywiadach bezpośrednich. Wszystkie dane raportu zostaną opublikowane 10 grudnia.

Sondaże Eurobarometr, badające przekonania i oczekiwania Europejczyków, są prowadzone od 1973 roku.