Emisje z samolotów i statków: fakty i liczby (infografika) 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa międzynarodowego wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad. A co z żeglugą? Dowiedz się z naszej infografiki.

Mimo że zarówno międzynarodowe lotnictwo, jak i żegluga odpowiadają za mniej niż 3,5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE, są one źródłami najszybciej rosnących emisji, które przyczyniają się do zmiany klimatu.


Wynika to głównie z rekordowego wzrostu ruchu spowodowanego rosnącą liczbą pasażerów i wzrostem handlu. Sektory te również dopiero niedawno stały się częścią wysiłków w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zarówno na poziomie UE, jak i globalnym.


W rezolucji przyjętej przed szczytem klimatycznym ONZ (COP25), posłowie do PE wezwali do ustalenia bardziej ambitnych celów dotyczących lotnictwa i transportu morskiego, np. poprzez wzmocnienie rynkowych środków mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.


Dowiedz się więcej o zmianie klimatu w Europie.

Emisje z transportu, w tym z lotnictwa i żeglugi, jako udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.  

Źródła najszybciej rosnących emisji gazów cieplarnianych

Emisje z międzynarodowego lotnictwa i żeglugi wzrosły odpowiednio o prawie 130% i 32% w ciągu ostatnich dwóch dekad. Był to najszybszy wzrost w całym sektorze transportu - jedynym, w którym od 1990 roku wzrosły emisje.


Pomimo poprawy w kwestii zużycia paliwa, przewiduje się, że emisje z samolotów w 2050 r. będą od 7 do 10 razy wyższe niż w 1990 r., a emisje ze statków wzrosną o od 50% do 250%.

Zmian w emisji gazów cieplarnianych według sektorów, w tym w lotnictwie i żegludze.  

Wzrost ruchu lotniczego i morskiego

Emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa i żeglugi są w dużej mierze powodowane wzrostem ruchu: od 1993 r., liczba pasażerów lotniczych w UE wzrosła trzykrotnie. Międzynarodowy handel morski również zanotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich dwóch dekad.


Rosnące obawy związane z zanieczyszczeniem środowiska mogą skłonić więcej osób do zwracania uwagi na ślad węglowy ich wybranego środka transportu. Jak na razie, zwraca na to uwagę nieco ponad jeden na dziesięciu Europejczyków, według badania Eurobarometru.

Dzięki temu narzędziu możesz sprawdzić, ile CO2 emituje Twój lot.

Zmiany w liczbie pasażerów lotniczych w UE.  

Co zrobiono w kwestii emisji z lotnictwa?

UE podjęła kroki w celu ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa poprzez swój systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS).


UE współpracuje również z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w celu wdrożenia globalnego mechanizmu o nazwie Corsia, dzięki któremu linie lotnicze mogłyby równoważyć swoje emisje poprzez inwestowanie w projekty ekologiczne, na przykład sadzenie drzew.

Jak UE dąży do wydajnego, sprawiedliwego i czystego transportu morskiego?

Posłowie chcą, aby transport morski został włączony do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, dlatego 16 września przegłosowali swoje stanowisko popierające włączenie transportu morskiego do EU ETS od 2022 r. i ustanowienie wiążących wymogów dla przedsiębiorstw żeglugowych w zakresie redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 roku.

Zdaniem posłów, pierwotny wniosek KE dotyczący zmiany unijnych przepisów monitorowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez duże statki w celu dostosowania ich do przepisów światowych nie był wystarczająco ambitny, biorąc pod uwagę pilną potrzebę dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarka.

27 kwietnia Parlament ponownie podkreślił potrzebę znacznego ograniczenia emisji przez przemysł żeglugowy i włączenia go do EU ETS. Posłowie podkreślili również znaczenie oceny wpływu na konkurencyjność i miejsca pracy oraz zwrócili uwagę na potencjalne ryzyko ucieczki emisji.

Parlament chce wprowadzenia środków, dzięki którym sektor morski stanie się czystszy i wydajniejszy podczas przejścia do Europy neutralnej dla klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Są to:

  • wycofywanie ciężkich olejów napędowych z rekompensatą w postaci zwolnień z podatku na paliwa alternatywne
  • dekarbonizacja, cyfryzacja i automatyzacja portów europejskich
  • regulacja dostępu do portów UE dla najbardziej zanieczyszczających statków
  • udoskonalenia techniczne, takie jak: optymalizacja prędkości statku, innowacje w hydrodynamice, nowe układy napędow.

Do tej pory nie było unijnych wymogów dla statków w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.