Bezpieczeństwo 

Produkty w tej kategorii 

       

Bezpieczeństwo 
 

Chociaż europejska armia nie istnieje, a obronność pozostaje wyłączną odpowiedzialnością państw członkowskich, UE podejmuje ważne kroki w celu zacieśnienia współpracy w tej dziedzinie.