Posłowie przyjęli nowe środki walki z terroryzmem 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament Europejski przyjął dziś nową dyrektywę ws. zwalczania terroryzmu.

Przepisy mają na celu przeciwdziałanie terroryzmowi m.in. poprzez kryminalizację działań przygotowawczych i wzmocnienie kontroli na  zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. 

Potrzeba nowej dyrektywy

Dyrektywa ws. zwalczania terroryzmu ma na celu walkę ze zjawiskiem radykalizacji, "samotnych wilków" oraz powrotów zagranicznych bojowników.

Ponad 5000 obywateli UE podejrzewa się obecnie o przyłączenie się do walk w Iraku i Syrii (najwięcej z nich pochodzi z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Belgii). Kwestia tzw. zagranicznych bojowników oraz ich ewentualnego powrotu do UE jest bardzo realna. Zgodnie z niektórymi doniesieniami wskaźniki powrotów wynosi ok. 20-30%, ale - jak ostrzega Europol - w przypadku osłabienia albo upadku tzw. Państwa Islamskiego, w nadchodzących miesiącach UE będzie musiała zmierzyć się z większym napływem bojowników.

Rośnie także liczba tzw. "samotnych wilków" - ten rodzaj potencjalnego przestępcy stwarza szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, ponieważ „samotne wilki” często działają anonimowo i szybko zmieniają metody działania. Ich działania trudniej przewidzieć i sledzić niż działania znanych ugrupowań terrorystycznych, które często działają określonymi metodami.

Sprawozdawczynią PE jest posłanka Monika Hohlmeier (EPL, Niemcy). Dyrektywa zostałą przyjęta większością 498 głosów, przeciwko było 114 posłów, a wstrzymało się 29.

"Osiągnęliśmy równowagę między bezpieczeństwem i ścisłym utrzymaniem podstawowych prawa, bo nie ma sensu zapewnienie bezpieczeństwa bez praw" - mówiła Monika Hohlmeier podczas środowej debaty poprzedzającej głosowanie.

Przepisy nowej dyrektywy

Dyrektywa kryminalizuje działania przygotowawcze do ataków terrorystycznych takie jak:

  • przeprowadzanie i odbywanie szkoleń na potrzeby terroryzmu przez sprawców wewnątrz lub spoza Europy, zarówno w obozach szkoleniowych, jak i przez internet;
  • podróże tzw. zagranicznych bojowników do stref konfliktów w celach terrorystycznych oraz organizacja lub inny rodzaj ułatwiania takich podróży;
  • finansowanie oraz gromadzenie funduszy na cele terrorystyczne;
  • chwalenie terroryzmu, np. działań terrorystycznych w internecie.

Poza tym dyrektywa ma na celu także wzmocnienie ochrony ofiar terroryzmu oraz wsparcia i pomocy dla nich w całej Unii, a także zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi.

Kolejne kroki

Państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na wdrożenie przepisów.

Wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych

Poza tym posłowie przyjęli dziś także rozporządzenie ws. wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych. Kontrole będą dotyczyć obywateli UE oraz państw trzecich wjeżdzających na terytorium UE - dane będą sprawdzane pod kątem np. utraconych albo skradzionych dokumentów.