PE zatwierdza obowiązek usuwania treści terrorystycznych w ciągu godziny 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament zatwierdził przepisy nakazujące firmom internetowym usuwanie treści terrorystycznych w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia.

Treści terrorystyczne online należy usuwać w ciągu godziny. Zdjęcie: Grzegorz Walczak na Unsplash  

28 kwietnia 2021 r. Parlament przegłosował nowe unijne przepisy dotyczące rozpowszechniania treści internetowych promujących terroryzm.


Priorytety Parlamentu

W celu zwalczanie radykalizacji w internecie, Parlament chce, aby firmy internetowe musiały usuwać treści terrorystyczne zamieszczone online w ciągu jednej godziny po otrzymaniu zgłoszenia od organów krajowych. Treści terrorystyczne są najbardziej szkodliwe w pierwszych godzinach po ich pojawieniu się w internecie ze względu na ich tempo rozprzestrzeniania się. Firmy, które systematycznie i uporczywie nie będą stosować się do tych przepisów, będą mogły podlegać sankcjom w wysokości do 4% swoich światowych obrotów.


Posłowie do PE chcą dbać o bezpieczeństwo publiczne, ale zależy im również na ochronie wolności słowa i prasy. Dlatego Parlament wyraźnie stwierdził, że treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich, artystycznych lub badawczych lub dla podnoszenia świadomości przy zapobieganiu terroryzmowi lub walce z terroryzmem nie będą uznawane za treści o charakterze terrorystycznym. To obejmuje polemikę lub wyrażanie kontrowersyjnych poglądów na drażliwe tematy polityczne. Podkreślił również, że dostawcy usług hostingowych powinni wdrożyć przyjazne dla użytkownika procedury składania skarg i zapewnić szybkie i w pełni przejrzyste rozpatrywanie skarg.


Posłowie nalegają również, aby firmy internetowe publikujące (czyli tzw. ‘hosting’) treści przesłane przez użytkowników, takie jak Facebook czy YouTube, nie były zobowiązane do proaktywnej identyfikacji treści terrorystycznych w internecie, co zdaniem tych platform stanowiłyby dla nich duże obciążenie. Monitorowanie informacji lub aktywne poszukiwanie faktów wskazujących na nielegalną działalność powinno być obowiązkiem właściwego organu krajowego.

Parlament uważa również, że stosowanie filtrów ani zautomatyzowanych środków nie powinno być obowiązkowe, ponieważ może to prowadzić do nieścisłości i oznaczania nieszkodliwych treści jako „terrorystycznych”.


Plan działania

Państwa członkowskie będą musiały wyznaczyć właściwy organ i przekazać tę informację Komisji Europejskiej, która następnie opublikowałaby wykaz wszystkich właściwych organów w krajach UE.


W momencie gdy organy krajowe oflagowałyby treści terrorystyczne, polecenie usunięcia treści zostałoby wysłane do danej platformy internetowej, która miałaby godzinę na ich usunięcie lub zablokowanie dostępu do nich we wszystkich państwach członkowskich UE.


Aby wesprzeć mniejsze platformy, posłowie do PE proponują rodzaj ostrzeżenia z wyprzedzeniem: kontakt z firmami, które nigdy wcześniej nie otrzymały nakazu usunięcia, miałby następować 12 godzin przed wydaniem pierwszego polecenia usunięcia treści przez nie hostowanych, aby otrzymały informacje o procedurach i terminach od właściwego organu.


Poprzednie etapy

Wniosek dotyczący tego rozporządzenia został po raz pierwszy przedstawiony przez Komisję Europejską we wrześniu 2018 r., po czerwcowej rozmowie między przywódcami UE. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w tej sprawie w grudniu 2020 roku. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparła porozumienie w styczniu 2021 roku.