Społeczeństwo 

Produkty w tej kategorii 

Las wiosną.        

Społeczeństwo 
 

Działalność człowieka powoduje coraz szybkie znikanie gatunków roślin i zwierząt. Dlaczego tak się dzieje i jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna?