Azyl i migracja w UE: fakty i liczby  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Pandemia koronawirusa wywarła bezprecedensowy wpływ na przepływy migracyjne w UE. Przeczytaj dane dotyczące migracji i azylu.

Ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w związku z pandemią spowolniły migrację, zarówno legalną, jak i nielegalną, ponieważ kraje zamknęły granice, ograniczyły trasy legalnej migracji oraz programy przyjmowania uchodźców.

Niemniej jednak niedociągnięcia unijnego systemu azylowego ujawnione przez przybycie do Europy ponad miliona osób ubiegających się o azyl i migrantów w 2015 r. nadal istnieją. Parlament pracuje nad stworzeniem sprawiedliwszej i skuteczniejszej europejskiej polityki azylowej.

Poniżej przedstawiamy istotne dane na temat migracji w Europie, definicje migrantów, informacje na temat działań podejmowanych przez UE w celu zaradzenia obecnej sytuacji oraz poniesionych z tego tytułu kosztów.

Definicje: Kim jest uchodźca? Kim jest azylant?

Azylant to osoba, która złożyła oficjalny wniosek o udzielenie azylu w innym państwie, ponieważ obawia się, że w ojczyźnie jej życiu zagraża niebezpieczeństwo.

Uchodźca to osoba, która żywi uzasadnione obawy, że w ojczyźnie może być prześladowana z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do konkretnej grupy społecznej i jej status został uznany przez państwo udzielające jej schronienia. W UE wytyczne dotyczące przyznawania ochrony międzynarodowej osobom, które jej potrzebują, określone zostały w dyrektywie w sprawie kwalifikowania.

Obecnie obywatele państw trzecich muszą złożyć wniosek o objęcie ochroną w pierwszym kraju UE, do którego przybędą. Złożenie wniosku jest równoznaczne z uzyskaniem przez nich statusu osoby ubiegającej się o azyl (azylanta). Status uchodźcy lub inną formę ochrony międzynarodowej uzyskują dopiero w następstwie pozytywnej decyzji organów krajowych.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o przyczynach migracji.

Decyzje o przyznaniu azylu w UE

W 2020 r. w UE złożono 471 300 wniosków o azyl, o 32,6% mniej niż w 2019 roku. W 2018 r. złożonych zostało 634,7 tys. wniosków, znacznie mniej niż ponad milion wniosków zarejestrowanych w 2015 i 2016 roku.

Liczba wniosków o azyl składanych po raz pierwszy spadła o 34% w całej UE, z wyjątkiem Austrii, gdzie liczba ta wzrosła o 17,5% w porównaniu z 2019 rokiem. Liczby wniosków gwałtownie spadły w Niemczech i Francji, ale Niemcy pozostały głównym krajem docelowym w 2020 r. z 24,6% wszystkich wniosków składanych po raz pierwszy (102 500). Na drugim miejscu jest Hiszpania (86 400, czyli 20,7%), a za nią Francja (81 800, czyli 19,6%), Grecja (37 900, czyli 9,1%) i Włochy (21 200, czyli 5,1%).

Najwięcej osób ubiegających się o azyl w UE w 2020 r. nadal jest z Syrii (15,2%), 10,6% całkowitej liczby osób ubiegających się o azyl po raz pierwszy jest z Afganistanu, 7,3% z Wenezueli, 7,0% z Kolumbii.

Ponad trzy czwarte (78,7%) osób ubiegających się o azyl w UE po raz pierwszy w 2020 r. miało mniej niż 35 lat, a 13 600 wniosków dotyczyło małoletnich bez opieki.

Najniższa od 8 lat liczba nielegalnych wjazdów

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX gromadzi dane na temat nielegalnych przekroczeń zewnętrznych granic UE zarejestrowanych przez organy krajowe.

W roku 2015 i 2016 wykryto ponad 2,3 mln przypadków nielegalnego przekraczania granicy. Całkowita liczba niedozwolonych przekroczeń zewnętrznych granic UE w 2020 r. spadła do ok. 124 000, co jest najniższym poziomem od 2013 r. i spadkiem o 13% w porównaniu z 2019 rokiem. Największą grupę stanowili Syryjczycy, a następnie Marokańczycy, Tunezyjczycy i Algierczycy.

Jednak w pierwszych pięciu miesiącach 2021 r. liczba nielegalnych przekroczeń granic zewnętrznych UE wyniosła ponad 47 100, czyli o 47% więcej niż przed rokiem.

Przeprawa przez Morze Śródziemne nadal była śmiertelnie niebezpieczna - w 2020 r. zginęło lub zaginęło 1754 osób, w porównaniu do 2095 osób w 2019 roku. Liczba nielegalnych przepraw szlakiem środkowośródziemnomorskim (do Włoch i na Maltę) prawie potroiła się, co czyni go najbardziej aktywnym szlakiem migracyjnym do Europy. W 2020 r. 35 600 osób przybyło do UE w ten sposób, w porównaniu z prawie 11 500 w 2019 r.; większość osób dotarła na włoską wyspę Lampedusę. Tymczasem Wyspy Kanaryjskie odnotowały rekordową liczbę przyjazdów w 2020 r., głównie z powodu znacznego wzrostu w ostatnich czterech miesiącach roku. W sumie, na zachodnioafrykańskim szlaku migracyjnym wykryto ponad 22 600 nielegalnych przekroczeń granicznych, osiem razy więcej niż w roku poprzednim. 

Wiele nowo przybyłych osób pochodzi z krajów, w których jest spowolnienie gospodarcze, a nie konfliktów. Prawdopodobnie do tego trendu przyczyni się również spadek globalnych przekazów pieniężnych. Dopóki pandemia nie zostanie opanowana i nie zacznie się ożywienie gospodarcze, słabe perspektywy zatrudnienia i opieki zdrowotnej w kraju pochodzenia będą skłaniać do przyjazdów do UE.

Co myślą Europejczycy

Migracja stanowi priorytet UE już od wielu lat. Podjęto szereg działań w celu zarządzania przepływami migracyjnymi oraz usprawnienia systemu azylowego.

Mimo że sondaż Eurobarometru z czerwca 2019 r. pokazuje, że imigracja była piątą co do istotności kwestią, która wpłynęła na decyzje wyborcze Europejczyków w wyborach do UE, które odbyły się w tamtym roku, sondaż Parlametr z 2020 r. wykazał spadek istotności tego zagadnienia. Za główny obszar niezgody między UE a rządami krajowymi uważa je prawie połowa (47%) respondentów. 

W następstwie zwiększonego napływu osób ubiegających się o azyl w 2015 r., UE znacznie zwiększyła finansowanie polityki w zakresie migracji, azylu i integracji. W wieloletnim budżecie UE na lata 2021–2017 na migrację i zarządzanie granicami przeznaczono 22,7 mld euro (w cenach z 2018 r.), w porównaniu do 10 mld euro na migrację i azyl w poprzednim wieloletnim budżęcie (na lata 2014–2020).

 

Dowiedz się więcej o działaniach UE w kwestii migracji.


Uchodźcy na świecie

Globalna liczba osób uciekających przed prześladowaniami, konfliktami i przemocą osiągnęła 80 milionów. To tak, jakby cała populacja Niemiec została zmuszona do opuszczenia swoich domow. Ok. 40% migrantów na świecie to dzieci.

Państwa przyjmujące największą liczbę uchodźców to Turcja, Kolumbia, Pakistan, Uganda i Niemcy. Tylko 14% uchodźców na świecie przebywa w krajach rozwiniętych.

Zapoznaj się z naszą infografiką, żeby zobaczyć dane z 2020 r. dotyczące wniosków o azyl w UE, a także dane UNHCR dotyczące liczby uchodźców w krajach UE.

Dowiedz się więcej o przyczynach migracji.