Infografika: Wielojęzyczność w Unii Europejskiej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Podczas gdy coraz więcej Europejczyków posługuje się więcej niż jednym językiem obcym, Parlament Europejski umożliwia śledzenie swoich prac w 24 językach urzędowych UE.

Języki w Unii Europejskiej  

54% Europejczyków uważa, że może prowadzić swobodną konwersację w języku obcym, a 25% posługuje się co najmniej dwoma językami obcymi - wynika z badania Eurobarometru przeprowadzonego w 2012 roku.

Chociaż Parlament Europejski promuje naukę języków obcych, to chce także, by obywatele mogli śledzić jego prace w swoim języku ojczystym. To dlatego w Parlamencie używa się wszystkich 24 języków urzędowych UE: od maltańskiego po angielski, od irlandzkiego po francuski. Posłowie mogą zabierać głos w trakcie posiedzeń komisji parlamentarnych i na sesjach plenarnych w języku ojczystym, a ich wypowiedzi są tłumaczone na pozostałe języki urzędowe. Transmisje tych posiedzeń są dostępne w internecie, a użytkownicy mogę wybrać dowolny język tłumaczenia. Poza tym we wszystkich językach urzędowych dostępne są wszystkie dokumenty PE, dodatkowo informacje z Parlamentu można znaleźć we wszystkich językach także na Twitterze.