Środowisko: Europejczycy chcą więcej działań Unii Europejskiej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Trzy czwarte ankietowanych chce więcej działań UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego - wynika z najnowszego Eurobarometru. Oto, co robi PE, by sprostać tym oczekiwaniom.

Europejczycy chcą więcej działań Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. ©AP Images/European Union-EP  

Z badania Eurobarometru opublikowanego w kwietniu 2017 wynika, że trzy czwarte Europejczyków chce, by UE robiła więcej w zakresie walki ze zmianą klimatu, ochrony zwierząt i roślin czy ograniczenia ilościodpadów. To więcej o 8 punktów procentowych niż przed rokiem.

Jednym z celów UE jest ochrona środowiska, dlatego kwestia ta leży w sercu działań Parlamentu Europejskiego.

Zmiana klimatu

Pomimo niepewności spowodowanej decyzją Donalda Trumpa o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego, Parlament Europejski chce zagwarantować, że UE wypełni swoje ambitne zobowiązania.

Dlatego posłowie pracują nad: reformą unijnego systemu handlu emisjami (ETS), limitami emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw członkowskich w sektorach nieobjętych ETS oraz środkami mającymi na celu ograniczenie emisji pochodzących z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów oraz lasów.

W listopadzie 2017 roku delegacja Parlamentu Europejskiego będzie uczestniczyła w konferencji limatycznej COP23 w Bonn, która ma zapewnić postęp w realizacji postanowień porozumiania paryskiego.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Parlament pracuje obecnie nad pakietem propozycji, które mają na celu m.in. ograniczenie ilości odpadów, kontrolę nad zarządzaniem odpadami, pobudzeniem recyklingu.

Zanieczyszczenie powietrza i emisje spalin

Zanieczyszczenie powietrza powoduje ok. 400 tys. zgonów w UE rocznie. W 2016 roku PE przyjął przepisy mające ograniczyć emisje najwazniejszych szkodliwych substancji, m.in. tlenków azotu.

Posłowie pracują także nad nowymi zasadami homolgacji aut, chcąc zapewnić, że testy środowiskowe i bezpieczeństwa są niezależne, a kontrola nad samochodami już poruszającymi się po naszych drogach - ściślejsza.

Bioróżnorodność

W marcu 2017 roku Parlament wezwał do wzmocnienia ochrony unikalnego ekosystemu Arktyki, a w 2016 roku - do walki z nielegalnych handlem dziką florą i fauną.