Nowotwory pochodzenia zawodowego – przepisy unijne dotyczące czynników rakotwórczych w miejscu pracy 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Pracownik rozpyla pestycydy - ©AP Images/European Union-EP  

Nowotwory są przyczyną ponad połowy zgonów związanych z pracą w UE. Dowiedz się więcej o przepisach unijnych dotyczących ochrony pracowników przed czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy.

W celu dalszego zmniejszania ryzyka zachorowania na raka wśród pracowników, Parlament Europejski zatwierdził trzeci przegląd dyrektywy w sprawie ograniczenia szkodliwych substancji w miejscu pracy w dniu 27 marca 2019 r. Dyrektywa nakłada limity narażenia dla pięciu chemikaliów stosowanych w wielu sektorach, w tym przy produkcji akumulatorów niklowo-kadmowych, w hutnictwie cynku i miedzi, w laboratoriach, w elektronice, w zakładach pogrzebowych, w budownictwie, w ochronie zdrowia, przy produkcji tworzyw sztucznych i w recyklingu.

Zmieniona dyrektywa UE zawiera obecnie limity narażenia dla 27 rakotwórczych substancji chemicznych.

„Ta umowa pomoże poprawić długoterminowe warunki pracy ponad miliona pracowników w UE, unikając ponad 22 000 przypadków chorób zawodowych każdego roku”.

Laura Agea (EFDD, Włochy) 
Udostępnij ten cytat: 

W 2017 r., przy pierwszym przeglądzie dyrektywy z 2004 r., posłowie do PE ustalili dopuszczalne wartości narażenia na działanie 11 dodatkowych substancji rakotwórczych.

W grudniu 2018 r., przy drugim przeglądzie dyrektywy, Parlament przyjął bardziej rygorystyczne zasady. Przepisy zawierały dopuszczalne wartości narażenia oraz adnotacje dotyczące skóry w odniesieniu do ośmiu dodatkowych substancji rakotwórczych, zarówno przy ich wdychaniu czy dotykaniu. Wśród tych substancji znajdowały się spaliny z silników diesla oraz zużyte oleje silnikowe.

Dowiedz się więcej o walce UE z rakiem

Lepsza ochrona przed azbestem

Każdego roku od 30 000 do 90 000 osób w UE umiera z powodu narażenia na działanie azbestu. W rezolucji przyjętej 20 października 2021 r., Parlament wzywa do stworzenia europejskiej strategii całkowitego usunięcia azbestu i poprawy istniejących przepisów w celu lepszej ochrony zagrożonych pracowników. Posłowie chcą zredukować limit narażenia na działanie azbestu z 0,1 włókien/cm3 do 0,001 włókien/cm3 i wprowadzić obowiązkową kontrolę i usuwanie azbestu przed rozpoczęciem renowacji. Chcą również zapewnić uznanie wszystkich chorób zawodowych, aby ofiary mogły otrzymać godziwe odszkodowanie.

Nowotwory w miejscu pracy, podstawowe dane

Nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą w UE: co roku przyczyną 52% zgonów są choroby nowotworowe, 24% choroby układu krążenia, 22% inne choroby i 2% urazy. Najczęstszym rodzajem nowotworów związanych z pracą jest rak płuc, międzybłoniak opłucnej (spowodowany narażeniem na cząstki azbestu) oraz rak pęcherza moczowego.

Wśród szczególnie narażonych sektorów przemysłu znajdują się przemysł budowlany, chemiczny, samochodowy, meblowy, spożywczy, tekstylny, stolarski oraz sektor ochrony zdrowia.

Dowiedz się więcej o tym, jak UE poprawia prawa pracowników i warunki pracy oraz co robi dla zdrowia publicznego.