Infografika: Emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się, które państwa Unii Europejskiej i świata oraz które sektory emitują najwięcej gazów cieplarnianych.

Emisje gazów cieplarnianych przyczyniają się do przyspieszenia zmian klimatu. Kim są najwięksi emitenci? Który sektor generuje najwięcej emisji?Roczna emisja gazów cieplarnianych w UE

Spośród gazów cieplarnianych emisja dwutlenku węgla (CO2) jest największa. Chociaż emisja innych gazów cieplarnianych jest mniejsza, to wychwytują one ciepło znacznie bardziej efektywnie niż CO2 - w niektórych przypadkach nawet tysiąc razy mocniej.


Dowiedz się więcej o celach i działaniach Unii Europejskiej w celu redukcja emisji gazów cieplarnianych.Udział poszczególnych gazów cieplarnianych w całkowitej emisji gazów na świecie (2017)  

Emisja gazów cieplarnianych w UE wg sektora

Z piątego sprawozdania dotyczącego zmian klimatycznych przygotowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (czyli organizację, która ma na celu dostarczać naukowej informacji na temat zmiany klimatu i jego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo) wynika, że niezwykle prawdopodobne jest, że to działalność człowieka w ciągu ostatnich 50 lat przyczyniła się do ocieplenia na Ziemi. Działania te obejmują na przykład spalanie węgla, ropy i gazu, wylesianie i rolnictwo.


Poniższy schemat pokazuje emisje gazów cieplarnianych w UE w 2017 r. pochodzące z poszczególnych sektorów. Energia odpowiadała za 80,7% emisji gazów cieplarnianych w 2017 r. (w tym około 1/3 to transport), rolnictwo - za 8,72%, procesy przemysłowe i wykorzystanie produktów - 7,82%, a gospodarka odpadami - 2,75%.

Emisje gazów cieplarnianych w UE wg sektora (2017)  

Emisje gazów cieplarnianych według krajów w UE i na świecie

Poniższe wykresy przedstawiają emisje gazów cieplarnianych w UE 2017 r. oraz największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie w 2015 r. UE jest trzecim co do wielkości emitentem, po Chinach i Stanach Zjednoczonych. Za UE plasują się Indie i Rosja.


Warto podkreślić, że gazy cieplarniane pozostają w atmosferze przez okres od kilku do kilku tysięcy lat. Wywierają wpływ na klimat na całym świecie - niezależnie od tego, gdzie zostały po raz pierwszy wyemitowane.

Emisje gazów cieplarnianych w poszczególnych państwach UE (2017)  
Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych na świecie w 2015 roku  
Czym są gazy cieplarniane? 
  • Gaz cieplarniany to gaz, którego działanie w atmosferze przypomina szkło w szklarni: gaz taki pochłania energię słoneczną i ciepło, które wypromieniowuje z powierzchni Ziemi, zatrzymuje je w atmosferze i uniemożliwia ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. 
  • Ten proces jest główną przyczyną efektu cieplarnianego, który utrzymuje temperaturę Ziemi wyższą niż byłaby w innym przypadku, umożliwiając życie na Ziemi. 
  • Wiele gazów cieplarnianych występuje naturalnie w atmosferze, ale działalność człowieka powoduje ogromne ilości, zwiększając efekt cieplarniany, który przyczynia się do globalnego ocieplenia.