Zmiana klimatu w Europie: fakty i liczby 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Landscape of meadow field with the changing environment - ©AP Images/European Union 2018 - EP  

Najważniejsze fakty i dane statystyczne dotyczące zmiany klimatu w Europie: skutki regionalne, najwięksi emitenci, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych itd.

Zmiana klimatu już dotyka Europę w postaci różnych zjawisk w zależności od regionu: począwszy od rosnących temperatur i podwyższonego ryzyka pustynnienia, aż po wyższy roczny poziom opadów i zagrożenie powodziowe.

Skutki zaobserwowane i przewidywane przez Europejską Agencję Środowiska dotyczą gospodarki (np. turystyka, energetyka), środowiska (np. utrata różnorodności biologicznej, pożary lasów), rolnictwa (spadek plonów, wzrost zapotrzebowania na wodę), a także zdrowia ludzkiego (zgony w wyniku upałów, szkody spowodowane przez gwałtowne burze).Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych w UE

Unia Europejska jest trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie – za Chinami i Stanami Zjednoczonymi, a przed Indiami, Rosją i Japonią (2015 r.).

Według danych z 2017 r., sześć państw UE o najwyższym poziomie emisji to Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Polska i Hiszpania. W 2017 r. 80,7% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodziło z sektora energetyki; następne w kolejności było rolnictwo (8,72%), przemysł (7,82%) i sektor odpadów (2,75%).


Więcej danych pokazuje infografika na temat emisji gazów cieplarnianych w rozbiciu na poszczególne kraje i sektory w UE.

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE

W 2008 r. UE postawiła sobie za cel obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. i jest na dobrej drodze do jego osiągnięcia: w 2015 r. emisja gazów cieplarnianych w UE spadła o 22 % w porównaniu z poziomem z 1990 r.

W 2014 r. UE wyznaczyła nowy cel zakładający ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40 % w stosunku do poziomu z 1990 r. Europejska Agencja Środowiska przewiduje, że ograniczenie – prognozowane na podstawie stanu realizacji działań UE w 2017 r. – nie osiągnie założonej wartości docelowej. Szacuje, że do 2030 r. uda się obniżyć emisje o ok. 30 %.

Polecamy infografiki na temat postępów UE w realizacji celów klimatycznych na 2020 r.