Strategia UE na ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych: więcej recyklingu, zakaz stosowania mikrodrobin plastiku  

 
 

Udostępnij tę stronę: 

UE dąży do tego, żeby przed 2030 r. wszystkie opakowania plastikowe nadawały się do recyklingu.

Posłowie do PE już zastanawiają się nad wprowadzeniem zakazu niektórych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Tanie i trwałe tworzywa sztuczne są powszechnie używane, jednak ich rosnącej popularności towarzyszył również wzrost ilości odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów morskich, co wpływa na środowisko i zdrowie ludzkie.

Każdego roku w Unii Europejskiej wytwarza się ok. 26 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Mniej niż 30 % z nich jest poddawane recyklingowi, a część zostaje wywożona do przetworzenia w państwach trzecich. Reszta trafia na składowiska odpadów, jest spalana lub zostaje porzucana na łonie przyrody w tym na plażach, w lasach, rzekach lub morzach.

W ramach zwalczania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi Komisja Europejska zaproponowała strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych. Jej celem jest zapewnienie, aby przed 2030 r. każdy element plastikowego opakowania mógł być użyty ponownie lub poddany recyklingowi, oraz zmniejszenie zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych oraz użycia mikrodrobin plastiku.

Mikrodrobiny plastiku 
  • są to bardzo małe cząstki (<5mm) tworzyw sztucznych;  
  • mogą być wytwarzane w sposób niezamierzony przez zużycie większych elementów tworzyw sztucznych, np. tkanin syntetycznych; 
  • lub być celowo wytwarzane i dodawane do produktów, takich jak produkty kosmetyczne spłukiwane (np. peelingi do twarzy lub do ciała).  

W rezolucji przyjętej 13 września 2018 r. posłowie do PE przyjęli z zadowoleniem plany Komisji. Ponadto zaapelowali o wprowadzenie zakazu celowego dodawania mikrodrobin plastiku do produktów kosmetycznych, produktów do pielęgnacji ciała, detergentów oraz produktów czyszczących do roku 2020. Wezwali również do ustalenia minimalnej zawartości materiałów wtórnych dla niektórych produktów z tworzyw sztucznych oraz norm jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Posłowie wezwali też przedsiębiorstwa, aby ograniczyły one uwalnianie mikrodrobin przy wytwarzaniu takich produktów jak tekstylia, opony, farba czy niedopałki papierosów.

Procedurę dotyczącą tego wniosku koordynuje w Parlamencie belgijski poseł z grupy ECR Mark Demesmaeker. W jego opinii najwyższy czas, żeby Unia podjęła działania: „Do tej pory problemy z odpadami z tworzyw sztucznych przerzucaliśmy na Chiny, a te z kolei postanowiły ostatnio zakazać przywozu odpadów plastikowych z Unii, dlatego też musimy działać teraz oraz skupić się na innowacyjności i inwestycjach”.

Posłowie do PE są również w trakcie dyskusji zarówno nad wnioskiem o wprowadzeniu zakazu niektórych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, takich jak sztućce, talerze i patyczki do balonów, jak i nałożeniem obowiązku uczestniczenia w kosztach sprzątania wyrzuconych plastików na przedsiębiorstwa produkujące opakowania. Głosowanie nad tym wnioskiem na posiedzeniu plenarnym planowane jest na październik.