Redukcja emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych: wyjaśniamy nowe cele 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

W celu zmniejszenia emisji z samochodów europosłowie proponują surowsze limity emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, dla osiągnięcia zerowej emisji na drogach do 2035 roku.

W celu osiągnięcia swoich ambitnych celów klimatycznych UE przygotowała pakiet „Gotowi na 55”, w ramach którego dokonuje przeglądu przepisów w sektorach mających bezpośredni wpływ na ich realizację. Obejmuje to transport, jedyny sektor, w którym emisje gazów cieplarnianych są wyższe niż w 1990 r., ze wzrostem o ponad 25%.

Transport odpowiada za jedną piątą wszystkich emisji w UE, a transport drogowy emituje najwięcej spośród rodzajów transportu - w 2021 r. odpowiadał za 72% wszystkich krajowych i międzynarodowych emisji gazów cieplarnianych z transportu w UE.

Dlaczego samochody osobowe i dostawcze?

Samochody osobowe i dostawcze (czyli lekkie pojazdy użytkowe) wytwarzają około 15% emisji CO2 w UE. Zaostrzenie norm emisji z samochodów przyczyniłoby się do osiągnięcia unijnych celów w dziedzinie klimatu.

Obecna sytuacja

Średni poziom emisji CO2 z nowych samochodów wzrósł wynosił w 2019 r. 122,3 g CO2/km, co jest lepszym wynikiem niż cel UE na okres 2015-2019 wynoszący 130 g CO2/km, ale znacznie powyżej celu 95 g/km ustalonego na okres od 2021 roku.

Liczba samochodów elektrycznych szybko rośnie - stanowiły 11% nowo rejestrowanych pojazdów osobowych w 2020 roku.

Więcej faktów i liczb dotyczących emisji CO2 z samochodów jest dostępnych na naszej infografice.

Nowe cele

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała obniżenie limitu emisji z samochodów osobowych i dostawczych o kolejne 15% od 2025 r.; następnie obniżenie o 55% dla samochodów osobowych i o 50% dla dostawczych do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji do 2035 roku.

Cele są wyrażone w procentach, ponieważ norma 95 g/km będzie musiała zostać ponownie obliczona zgodnie z nowym, bardziej rygorystycznym testem emisji, który lepiej odzwierciedla rzeczywiste warunki jazdy.

The revised legislation should help citizens by deploying zero-emission vehicles more broadly (better air quality, energy savings and lower costs for owning a vehicle), and stimulate innovation in zero-emission technologies.

Zaktualizowane prawo powinno pomóc obywatelom poprzez szersze stosowanie pojazdów bezemisyjnych (co da lepszą jakość powietrza, oszczędność energii i niższe koszty posiadania pojazdu) oraz stymulować innowacje w technologiach bezemisyjnych.

Ambicje klimatyczne posłów do PE

8 czerwca posłowie poparli cel Komisji Europejskiej dotyczący zerowej emisji do 2035 r. i zrewidowali cele emisji do 2030 r. dla samochodów osobowych i dostawczych. Parlament chce również, żeby Komisja Europejska do końca 2025 r.  przedstawiła sprawozdanie z postępów w kierunku zeroemisyjnego transportu drogowego i ich wpływu na konsumentów i zatrudnienie.

Posłowie chcą również, aby Komisja Europejska opracowała metodologię oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych, w tym zużytego paliwa i energii, do 2023 roku.

Parlament może teraz rozpocząć negocjacje z rządami UE.

Co jeszcze robi UE, aby zredukować emisje dwutlenku węgla?

W pigułce: system handlu uprawnieniami do emisji UE i jego reforma

• Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE: cele krajowe na 2030 r.

• Zmiana klimatu: wykorzystanie lasów UE do zrównoważenia emisji dwutlenku węgla

Europosłowie proponują surowsze limity emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. ©APimages/European Union-EP