Prawa pasażerów kolei: nowe przepisy dla lepszej ochrony podróżnych w UE  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie do PE przyjęli nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów w ruchu kolejowym w całej UE, w tym więcej pomocy w razie opóźnień i dla osób z niepełnosprawnością.

Nowe przepisy rozszerzają prawa pasażerów kolei ©AP images/European Union - EP  

29 kwietnia 2021 r. posłowie przegłosowali aktualizację praw pasażerów w ruchu kolejowym w wielu kluczowych obszarach, która będzie obowiązywać we wszystkich krajach UE i dotyczyć wszystkich rodzajach usług kolejowych.


Wzmocnienie praw osób z niepełnosprawnością

Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe w UE będą musiały zagwarantować bezpłatną pomoc osobom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej. Skrócony też zostanie czas, w który, takie osoby będą musiały powiadomić przedsiębiorstwa kolejowe o potrzebie pomocy - do co najmniej 24 godzin przed planowaną podróżą, z obecnych 48 godzin. Jeśli muszą podróżować z osobą towarzyszącą, podróżuje ona za darmo. Przewoźnicy muszą też zagwarantować miejsce dla psów towarzyszących pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pomoc w razie opóźnienia lub odwołania pociągu

W przypadku opóźnienia przekraczającego 60 minut pasażerowie będą mogli wybrać między pełnym zwrotem kosztów biletu, kontynuacją podróży lub zmianą trasy na podobnych warunkach, bez dodatkowych kosztów. Jeśli będzie to potrzebne, operatorzy muszą zapewnić posiłki i napoje oraz zwrócić koszty zakwaterowania.


Jeżeli po 100 minutach od planowanego odjazdu pasażerowie nie zostaną poinformowani o możliwości zmiany planu podróży, mogą sami zorganizować podróż transportem publicznym, za co otrzymają zwrot kosztów.


Więcej informacji

Przedsiębiorstwa kolejowe będą musiały udzielać podróżnym więcej informacji na temat obowiązujących przepisów, na przykład poprzez podawanie szczegółowych informacji o prawach pasażerów na biletach. Będą też musiały zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do terminów i procedur składania skarg.


Pociągi przyjazne dla rowerzystów

Obecnie w pociągach nie ma wystarczająco dużo miejsc na rowery. Według nowych przepisów, wszystkie nowe i odnowione pociągi będą musiały mieć wydzielone miejsca dla transportu rowerów, aby zachęcić do korzystania z nich. 

Kolejne kroki

Nowe przepisy zaczną obowiązywać za dwa lata, z wyłączeniem przepisów dotyczących rowerów, które zaczną obowiązywać za cztery lata.

Czy wiesz, że:  
  • jeśli twój pociąg zostanie odwołany, masz prawo do zwrotu w wysokości 100 %;  
  • jeśli twój pociąg utknie gdzieś, przedsiębiorstwo kolejowe musi dowieźć cię na stację docelową albo taką, z której możliwe będzie kontynuowanie podróży.