Woda pitna w UE: poprawa jakości i dostępu  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące dalszej poprawy jakości wody pitnej, dostępu do niej i ograniczenia odpadów z plastikowych butelek wody.

Większość mieszkańców UE ma dobry dostęp do wysokiej jakości wody pitnej.

Aby wzmocnić bezpieczeństwo korzystania z wody z kranu w Europie, UE aktualizuje dyrektywę ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (picia, gotowania, innych celów domowych), która ustanawia minimalne normy jakości, aby chronić nas przed zanieczyszczeniami.

Woda pitna w UE  

We wtorek, 12 grudnia 2020, Parlament Europejski poparł porozumienie osiągnięte z Radą, mające na celu zwiększanie zaufania konsumentów i zachęcanie ich do picia wody z kranu.


Poprawa norm jakości i dostępu do wody pitnej

Nowe przepisy uaktualniają normy jakości wody z kranu, ustalając maksymalne limity dla niektórych substancji zanieczyszczających, takich jak ołów i szkodliwe bakterie. Przepisy te ustalają również minimalne wymogi higieniczne dla materiałów mających kontakt z wodą pitną (takich jak rury lub krany), aby uniknąć zanieczyszczeń. Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, produkty lecznicze i mikroplastiki będą monitorowane poprzez listę obserwacyjną, dzięki ktorej nadzór Unijny będzie mógł nadążać za najnowszymi odkryciami naukowymi.

Zgodnie z nowymi przepisami, kraje UE będą musiały poprawić dostęp do czystej wody dla wszystkich obywateli UE, zwłaszcza dla grup szczególnie wrażliwych, które nie mają do niej dostępu lub których dostęp jest ograniczony, poprzez instalowanie kranów lub pitników w miejscach publicznych lub zapewnienie alternatywnych systemów dostarczania wody.

Kraje członkowskie mogą też zachęcać do oferowania wody z kranu za darmo lub za niewielką opłatą w restauracjach.

Konsumenci powinni też mieć ułatwiony dostęp do informacji o konsumpcji, jakości oraz ceny wody z kranu, np. na rachunku lub poprzez aplikacje na smartfonach.

Picie wody z kranu jest przyjazne dla środowiska

Picie wody z kranu jest nie tylko tanie, ale i przyjazne dla środowiska. Według Komisji Europejskiej, dostęp do wody lepszej jakości może zmniejszyć zużycie wody butelkowanej o 17%, a to oznacza oszczędności dla obywateli oraz pozytywny wpływ na środowisko, dzięki zmniejszeniu ilości emisji CO2 i odpadów z tworzyw sztucznych.


Skutki gospodarcze i środowiskowe  

Czyste wody do 2027 r.

Chociaż wymogi dotyczące konkretnego stanu jakości rzek, jezior i wód gruntowych w UE są określone w ramowej dyrektywie wodnej, połowa ze 110 000 zbiorników wodnych wciąż nie jest w dobrym stanie.

W odrębnej rezolucji Parlament wezwał państwa UE do pełnego wdrożenia przepisów najpóźniej do 2027 r., aby osiągnąć dobry stan wód podziemnych i powierzchniowych.

Posłowie opowiadają się za zapewnieniem należytego finansowania i wdrożeniem oraz pełnym zastosowaniem zasady "zanieczyszczający płaci". Chcą, aby cele dyrektywy były silniej zintegrowane w sektorach rolnictwa, transportu i energii. Dodatkowo podkreślają, że stosowanie nawozów i pestycydów powinno zostać ograniczone.

Europejczycy i ich woda

Zmiana przepisów jest pokłosiem inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” („Prawo do wody”), którą podpisało ponad 1,8 mln osób. To pokazuje, jak ważnym tematem dla Europejczyków jest woda pitna. Konsultacje społeczne poprzedzające wniosek ustawodawczy wykazały, że osoby podróżujące po innych krajach UE nie są pewne jakości wody z kranu, choć poziomy zgodności z normami są wysokie. Obywatele chcą też otrzymywać aktualniejsze informacje na temat jakości wody pitnej.

Co Europejczycy sądzą o wodzie pitnej  

Dalsze działania

Nowa dyrektywa w sprawie wody pitnej wejdzie w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie mają dwa lata na zastosowanie się do dyrektywy.

Przeczytaj więcej o tym, co UE robi w zakresie zdrowia publicznego