Emisje CO2 z samochodów fakty i liczby (infografika) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Zastanawiasz się czasem, ile dwutlenku węgla emitują samochody albo czy pojazdy elektryczne faktycznie stanowią bardziej ekologiczną alternatywę?

Prawie 30% całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z sektora transportu, z czego 72% – z transportu drogowego. W ramach działań mających na celu redukcję emisji CO2 UE ustanowiła cel zmniejszenia emisji z transportu o 60% do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

 

Wzrost emisji pochodzących z transportu

Osiągnięcie tego celu nie będzie jednak łatwe, ponieważ wskaźnik redukcji emisji spada wolniej. Od roku 1990 w innych sektorach zdołano ograniczyć emisje, ale w związku z coraz większą mobilnością ludzi emisje CO2 pochodzące z transportu wzrosły.

Wysiłki mające na celu polepszenie efektywności paliwowej w nowych samochodach również osłabły. Po okresie ciągłego spadku w 2017 r. nowo rejestrowane samochody emitowały średnio 0,4 g CO2 na kilometr więcej niż w roku 2016.

Aby odwrócić tę tendencję, UE proponuje nowe cele w zakresie emisji CO2 z myślą o zmniejszeniu szkodliwych emisji z nowych samochodów osobowych i dostawczych. Posłowie przyjęli nowe przepisy 27 marca. Ponadto, eurodeputowani zatwierdzili 18 kwietnia rozporządzenie w sprawie ograniczenia emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności o 30% do 2030 r., w porównaniu do poziomu emisji z 2019 roku.

Ewolucja emisji CO2 w UE według sektora (1990–2016)  

Samochody, które najbardziej zanieczyszczają

Emisje CO2 z transportu pasażerskiego znacznie się różnią w zależności od rodzaju transportu. Samochody osobowe są głównym źródłem zanieczyszczeń, odpowiadając za 60,7% wszystkich emisji CO2 z transportu drogowego w Europie.

Niemniej jednak nowoczesne samochody mogłyby być jednym z najczystszych rodzajów transportu, jeśli jechałaby nimi więcej niż jedna osoba, a nie tylko kierowca.

Ze średnią 1,7 pasażera na samochód w Europie, inne rodzaje transportu, takie jak autobusy, są obecnie czystszą ekologicznie alternatywą.

PL_CO2emissions2019_ING_Artboard 2_V2.jpg  

Samochody elektryczne zyskują na popularności, ale czy są czystsze?

Istnieją dwa sposoby redukcji emisji CO2 z samochodów: zwiększenie wydajności pojazdów lub zmiana wykorzystywanego paliwa. Obecnie większość samochodów w Europie jest napędzanych benzyną (52%), jednak coraz większą popularność zyskują samochody elektryczne.

Pomimo małego udziału w rynku (około 1,5% zarejestrowanych nowych pojazdów), liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych w UE równomiernie wzrastała w ostatnich latach. Sprzedaż wzrosła o 51% w 2017 r. w porównaniu z 2016 r.

W pytaniu „Ile CO2 produkuje samochód?” należy wziąć pod uwagę nie tylko, ile CO2 jest emitowane w trakcie użytkowania, ale także emisje spowodowane jego produkcją i trwałym składowaniem.

Produkcja i trwałe składowanie samochodu elektrycznego są mniej ekologiczne niż samochód z silnikiem spalinowym, a poziom emisji z samochodów elektrycznych waha się w zależności od sposobu, w jaki elektryczność jest wytwarzana.

Jednak biorąc pod uwagę średni koszyk energetyczny w Europie, samochody elektryczne już teraz okazują się być czystsze ekologicznie, niż pojazdy napędzane benzyną. W związku z tym, że udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w przyszłości będzie rosnąć, samochody elektryczne staną się jeszcze mniej szkodliwe dla środowiska.

Emisje CO2 według rodzaju paliwa oraz dla samochodów elektrycznych  

Inne działania UE mające na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych

W porozumieniu klimatycznym z Paryża UE zobowiązała się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% we wszystkich sektorach ekonomicznych w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Poza ustanowieniem celów dotyczących emisji samochodowych posłowie PE przyjęli następujące środki, aby pomóc UE spełnić te zobowiązania:


Zapoznaj się z naszą infografiką na temat postępów UE w realizacji celów związanych ze zmianą klimatu