Okaleczanie żeńskich narządów płciowych: dlaczego się dzieje? Jak z nim walczyć? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Ponad 200 milionów dziewcząt i kobiet na świecie padło ofiarą okaleczenia narządów płciowych. Dowiedz się, gdzie i dlaczego to się dzieje oraz o konsekwencjach.

The Restorers, grupa 5 uczennic z Kenii, które opracowały aplikację pomagającą zwalczać okaleczanie żeńskich narządów płciowych.  

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (po ang. FMG) to praktyki częściowego lub całkowitego usuwania zewnętrznych żeńskich narządów płciowych lub inne ich uszkodzenia przeprowadzane z powodów niemedycznych. Zazwyczaj jest wykonywane przez tradycyjnego obrzezacza za pomocą ostrza i bez znieczulenia. Mimo że na całym świecie uznano je za naruszenie praw człowieka, do 2030 roku ok. 68 milionom dziewcząt na całym świecie może paść ofiarją okaleczania narządów płciowych.Gdzie praktykuje się okaleczanie narządów płciowych kobiet?

Ta praktyka występuje głównie w ok. 30 krajach w Afryce i na Bliskim Wschodzie, ale również w niektórych krajach Azji i Ameryki Południowej oraz w społecznościach z tych regionów mieszkających w innych krajach.


Mimo iż jest zakazana w UE, a niektóre państwa członkowskie ścigają sprawców nawet wtedy, gdy ta praktyka została wykonana poza granicami ich kraju, szacuje się, że ok. 600 000 kobiet mieszkających w Europie poddano okaleczeniu żeńskich narządów płciowych, a kolejne 180 000 dziewcząt w 13 krajach europejskich jest nim poważnie zagrożonych.

Dlaczego okalecza się narządy płciowe kobiet?

W większości przypadków do okaleczenia narządów płciowych dochodzi u dziewczynek w okresie od niemowlęctwa do 15 roku życia. Przyczyna to mieszanka czynników kulturowych i społecznych, takich jak presja społeczna i zwyczaje, przekonania o podłożu religijnym lub kanony piękna czy czystości. Ta praktyka jest starsza niż chrześcijaństwo i islam oraz odzwierciedla głęboko zakorzenione nierówności między płciami.

Krótkotrwałe i długotrwałe konsekwencje okaleczania żeńskich narządów płciowych: 
  • silny ból i nadmierne krwawienie 
  • problemy z oddawaniem moczu 
  • torbiele, infekcje i bezpłodność 
  • problemy psychologiczne 
  • obniżona satysfakcja seksualna 
  • powikłania przy porodzie 
  • większe ryzyko śmierci noworodków 

Dążenia Parlamentu do wyeliminowania tej praktyki

Parlament Europejski wielokrotnie prezentował mocne zaangażowanie w kierunku powstrzymania okaleczania żeńskich narządów płciowych na całym świecie. W przyjmowanych ustawach i rezolucjach, PE zalecał prowadzenie wspólnych działań mających na celu wyeliminowania tej praktyki.

W środę, 12 lutego, posłowie przegłosowali nową rezolucję wzywającą Komisję Europejską do włączenia działań na rzecz położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych do nowej strategii UE na rzecz równouprawnienia płci, która ma zostać przedstawiona w marcu 2020 roku, oraz zapewnienia opieki ofiarom. Wezwali również państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji stambulskiej Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Posłowie ponowili wezwania do uwzględnienia środków zapobiegających okaleczaniu żeńskich narządów płciowych we wszystkich obszarach polityki, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, azylu, edukacji i zatrudnienia. Posłowie wyrazili również obawy dotyczące coraz bardziej rozpowszechnionego zjawiska „medykalizacji” FGM.

Dowiedz się więcej o działaniach Parlamentu dla praw kobiet

Aplikacja walcząca z okaleczaniem

W 2019 r., grupa pięciu kenijskich uczennic o nazwie the Restorers opracowała aplikację pomagającą dziewczynom radzić sobie z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. The Restorers były finalistkami Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli Parlamentu Europejskiego.