Działania Parlamentu Europejskiego w walce ze skutkami koronawirusa 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

© Stephen Davies / Adobe Stock  

Parlament chce pomóc państwom UE w radzeniu sobie z koronawirusem i przeciwdziałaniu społecznym i gospodarczym skutkom epidemii.

Wsparcie Parlamentu

Na nadzwyczajnej sesji plenarnej w dniu 26 marca, Parlament przyjął trzy instrumenty mające pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Zatwierdzone wnioski to:

Parlament przyjął dodatkowe środki podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej 16-17 kwietnia:

  • Maksymalna elastyczność w przekazywaniu funduszy strukturalnych UE, które nie zostały jeszcze wykorzystane, na walkę ze skutkami COVID-19 dla obywateli
  • Zwiększone wsparcie na rybaków, hodowców akwakultury i producentów rolno-spożywczych
  • Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie nadal udzielał pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna

Dodatkowo, posłowie zatwierdzili plany udostępnienia ponad 3 miliardów euro na wsparcie systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich i przyjęl rezolucję wzywającą do utworzenia potężnego pakietu na rzecz odbudowy i Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem.


Te zatwierdzone przez Parlament instrumenty są częścią skoordynowanej reakcji UE w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa przedstawionej przez Komisję Europejską 13 marca.

Dowiedz się więcej o reakcji UE na koronawirusa


Przedstawione przez Komisję środki dotyczące koronawirusa z zadowoleniem przyjął Przewodniczący PE David Sassoli.


Przewodniczący powiedział, że Parlament Europejski chce zatwierdzić te środki jak najszybciej.

Przejdź na stronę źródłową

„Aby uratować nasze kraje, musimy działać razem w Europie. Powinniśmy zrobić więcej. Dzisiaj hasłem przewodnim dla Europy jest solidarność. Nikt nie będzie pozostawiony sam sobie i nikt nie będzie działał sam."

David Sassoli 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Udostępnij ten cytat: 

Covid-19 zobowiązuje wszystkich do odpowiedzialności i ostrożności. To delikatny moment dla nas wszystkich. Parlament będzie nadal pracował, by wykonywać swoje obowiązki. Żaden wirus nie może zablokować demokracji.”

Unijna strategia ograniczania skutków pandemii

Komisja Europejska zaproponowała środki mające na celu:

  • zapewnienie niezbędnych dostaw dla systemów opieki zdrowotnej poprzez zachowanie integralności jednolitego rynku oraz łańcuchów produkcji i dystrybucji;
  • wsparcie obywateli i w ten sposób uniknięcie niewspółmiernego wpływu na dochody i miejsca pracy, a także utrwalenia się skutków kryzysu;
  • wsparcie przedsiębiorstw, aby zagwarantować, że płynność sektora finansowego będzie nadal wspierać gospodarkę;
  • umożliwienie państwom członkowskim podejmowania zdecydowanych i skoordynowanych działań dzięki wykorzystaniu elastyczności zasad dotyczących środków pomocy państwa i środków wsparcia.