Wsparcie dla kultury w UE podczas kryzysu koronawirusowego 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Sektor kultury ucierpiał z powodu środków izolacji wprowadzonych w całej UE w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Posłowie do PE podkreślili szczególny charakter sektora kreatywnego i trudności, przez które przechodzi, i wezwali UE do udzielenia mu wsparcia w rezolucji przegłosowanej 17 kwietnia.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na nas wszystkich. Wiele sektorów gospodarki jest w trudnej sytuacji, ale sektor kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej. Przedstawienia w całej Europie zostały odwołane, festiwale, konferencje i wystawy przełożone na później; muzea, teatry i kina są zamknięte, produkcje telewizyjne i filmowe zawieszone - pozostawiając artystów bez źródeł dochodu.


Wiele krajów członkowskich wprowadziło instrumenty przeznaczone dla pomocy pracownikom sektora kultury, a europejscy ministrowie kultury omówili środki wsparcia dla sektora kultury i sektora kreatywnego podczas kryzysu związanego z koronawirusem na spotkaniu 8 kwietnia.


UE podejmuje działania w celu ochrony miejsc pracy, ale specyfika sektora kultury utrudnia pracownikom zakwalifikowanie się do wsparcia - wielu z nich pracuje indywidualnie, w małych firmach lub organizacjach charytatywnych. Właśnie dlatego parlamentarna Komisja Kultury (CULT) chce, aby UE uruchomiła specjalną pomoc, aby pomóc sektorowi przetrwać ten kryzys.


W liście skierowanym do Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego Thierry’ego Bretona oraz Komisarz ds. Innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariyi Gabriel, posłowie sugerują:

  • ochronę artystów, którzy mogą nie kwalifikować się do krajowych programów wsparcia, w ramach programu Kreatywna Europa
  • dopilnowanie, że fundusze UE dotrą do sektora kultury poprzez zwiększenie finansowania dla programu Kreatywna Europa
  • stworzenie doraźnego instrumentu finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu skierowania funduszy do sektora kulturyNależy zrobić więcej na szczeblu UE, aby zapewnić pracownikom sektora kultury dostosowane wsparcie, dopóki sytuacja nie wróci do normy, powiedziała przewodnicząca Komisji CULT Sabine Verheyen (EPL, Niemcy).

Podczas dyskusji z Komisją CULT 4 maja, Komisarze Gabriel i Breton powiedzieli posłom, że trwają pracę nad unijnym planem wsparcia dla sektora kultury i sektora kreatywnego, w ramach szerszego planu naprawczego UE. Poza elastycznością zasad już istniejących programów i funduszy strukturalnych, rozważane są również instrumenty bezpośredniego wsparcia.

Komisja Europejska wsparła też uruchomienie nowej platformy - Creatives Unite - na której sektor kultury i sektor kreatywny mogą wymieniać się informacjami o inicjatywach w odpowiedzi na kryzys wywołany przz koronawirusa.

Przeczytaj o 10 działaniach podjętych przez UE w walce z pandemią koronawirusa oraz zapoznaj się z naszą osią czasu działań UE.