Koronawirus: oś czasu działań UE 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

UE podejmuje wiele działań w walce z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Przedstawiamy je na naszej podzielonej tematycznie osi czasu.

Dowiedz się, co robi UE w zakresie opieki zdrowotnej, badań, gospodarki, miejsc pracy, społeczeństwa, podróży, transportu i aby pomóc swoim partnerom na całym świecie w walce z COVID-19.

OPIEKA ZDROWOTNA 
Wspieranie sektora opieki zdrowotnej i zapewnianie dostępu do sprzętu medycznego  
 • Walka z niedoborem leków 
  17 września 2020 

  W rezolucji przyjętej 17 września Parlament wzywa UE, aby stała się bardziej samowystarczalna w kwestiach zdrowotnych poprzez zabezpieczenie dostaw, przywrócenie lokalnej produkcji leków i lepszą koordynację unijnych krajowych strategii zdrowotnych.

  infographic illustration    
 • Wsparcie leczenia za pomocą osocza rekonwalescentów 
  31 lipca 2020 

  Ponad 200 służb krwiodawstwa z całej UE może ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu do plazmaferezy, czyli pobierania osocza, dla wsparcia leczenia nowych pacjentów z koronawirusem.

  infographic illustration    
 • Dostęp do Remdesiwiru w leczeniu COVID-19 w UE 
  28 lipca 2020 

  Dzięki podpisaniu umowy z firmą farmaceutyczną Gilead, dawki leku Veklury [nazwa handlowa Remdesiwiru], pierwszego leku dopuszczonego na szczeblu UE w terapii COVID-19, zostały udostępnione państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu.

  infographic illustration    
 • Zwiększenie gotowości na ewentualne przyszłe ognisk choroby. 
  15 lipca 2020 

  Komisja przedstawia natychmiastowe środki krótkoterminowe w celu zwiększenia gotowości UE na ewentualne przyszłe ogniska Covid-19, takie jak zwiększenie zakresu badań, zapewnienie dostaw leków i sprzętu medycznego oraz zmniejszenie obciążenia grypą sezonową.

  infographic illustration    
 • Nowy program UE w dziedzinie zdrowia 
  10 lipca 2020 

  Parlament Europejski przyjmuje rezolucję określającą swoje priorytety strategii zdrowia publicznego UE po koronawirusie, w której UE powinna odgrywać większą rolę. Komisja Europejska zaproponowała nowy Program UE dla zdrowia w celu zwiększenia gotowości i zdolności UE do skutecznego reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia i wzmocnienia jej systemów opieki zdrowotnej 28 maja.

  infographic illustration    
 • Odroczenie nowych wymogów dotyczących sprzętu medycznego 
  17 kwietnia 2020 

  Parlament decyduje się odroczyć wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, aby zapobiec niedoborom podstawowego sprzętu medycznego na rynku lub opóźnieniom w jego dostawach.

  infographic illustration    
 • Wsparcie sektora ochrony zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych 
  17 kwietnia 2020 

  UE uruchamia ponad 3 mld euro ze swego budżetu na potrzeby dystrybucji środków medycznych, koordynacji transportu pacjentów oraz sprzętu medycznego, a także by wspierać organizowanie szpitali polowych. Na dłuższą metę ze środków tych będą również finansowane ośrodki badawcze oraz ośrodki, w których przeprowadzane będą testy.

  infographic illustration    
 • Ułatwianie importu sprzętu medycznego 
  3 kwietnia 2020 

  Unia czasowo znosi opłaty celne oraz VAT od importu, aby ułatwić przywóz sprzętu medycznego z krajów trzecich.

  infographic illustration    
 • Stworzenie wspólnej unijnej rezerwy sprzętu medycznego 
  20 marca 2020  

  UE tworzy strategiczne zapasy respiratorów, masek wielokrotnego użytku, sprzętu laboratoryjnego i środków leczniczych (w ramach rescEU), aby wspomóc państwa członkowskie borykające się z ich niedoborem.

  infographic illustration    
 • Zintensyfikowanie produkcji 
  20 marca 2020 

  Zapewnienie swobodnego dostępu do zharmonizowanych norm europejskich dotyczących środków medycznych (masek, odzieży ochronnej, środków ochrony dróg oddechowych itp.), aby ułatwić zwiększenie ich produkcji.

  infographic illustration    
 • Utworzenie europejskiego zespołu ekspertów 
  17 marca 2020 

  Powstaje zespół siedmiu epidemiologów i wirusologów z różnych państw członkowskich, którego zadaniem jest formułowanie wytycznych unijnych dotyczących reakcji na koronawirusa oraz koordynowanie środków zarządzania ryzykiem.

  infographic illustration    
 • Zagwarantowanie dostępności środków ochrony indywidualnej  
  15 marca 2020 

  Eksport środków ochrony indywidualnej (masek, przyłbic ochronnych, odzieży ochronnej itp.) do krajów spoza Unii Europejskiej wymaga zezwolenia.

  infographic illustration    
 • Wspólne zakupy sprzętu medycznego 
  28 lutego 2020 

  Państwa członkowskie łączą siły w ramach umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień na zakup środków ochronnych (rękawiczek, masek, kombinezonów itp.), respiratorów oraz zestawów do testowania na obecność koronawirusa.

  infographic illustration    
BADANIA NAUKOWE 
Wspieranie badań naukowych i innowacji, aby zapewnić skuteczne leczenie i szczepionki  
 • Kontrakty na przyszłą szczepionkę na COVID-19 
  18 września 2020 

  UE podpisała umowy z firmą AstraZeneca i Sanofi-GSK, dzięki którym wszystkie państwa członkowskie będą mogły kupić szczepionkę przeciwko COVID-19, jak będzie dostępna. Możliwe będzie również przekazanie jej w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub jej redystrybucja w innych krajach europejskich.


  Komisja Europejska prowadzi rozmowy z innymi producentami szczepionek w sprawie podobnych umów.

  infographic illustration    
 • 128 mln euro na badania diagnostyczne i szczepionki 
  11 sierpnia 2020 

  UE wspiera 23 projekty badawcze kwotą 128 mln euro w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. Projekty mają na celu przestawienie procesów produkcyjnych na szybką produkcję niezbędnych środków medycznych i sprzętu potrzebnego do testowania i leczenia; rozwijanie technologii medycznych w celu poprawy wykrywania wirusa i opieki nad pacjentami; badanie behawioralnego i społeczno-ekonomicznego wpływu pandemii w celu poprawy strategii leczenia i zapobiegania.

  Już wcześniej przeznaczono 48,25 mln euro na 18 projektów badawczych w celu opracowania szczepionek, nowych terapii, szybkich testów diagnostycznych oraz poprawy gotowości i reagowania na epidemie oraz 117 mln euro na 8 projektów dotyczących diagnostyki i leczenia w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych.

  .

  infographic illustration    
 • Przyspieszone opracowanie szczepionek 
  10 lipca 2020 

  Parlament zatwierdza tymczasowe odstępstwo od niektórych zasad dotyczących badań klinicznych, aby umożliwić szybsze opracowanie szczepionek i terapii na Covid-19.

  infographic illustration    
 • 75 mln euro dla CureVac – firmy pracującej nad szczepionką przeciw koronawirusowi 
  6 lipca 2020 

  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i CureVac, innowacyjny producent szczepionek w Niemczech, zawarły umowę pożyczki w wysokości 75 milionów euro na wsparcie ciągłego rozwoju i produkcji szczepionek, w tym szczepionki CureVac przeciwko SARS -CoV-2.

  infographic illustration    
 • Światowy akcja składania deklaracji wkładów finansowych na rzecz sfinansowania rozwoju diagnostyki i szczepionek 
  27 czerwca 2020 

  Szczyt „Globalny cel: zjednoczmy się dla naszej przyszłości” mobilizuje dodatkowe 6,15 miliarda euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa (Coronavirus Global Response), podnosząc całkowitą kwotę zobowiązań do prawie 16 miliardów euro. Maraton składania deklaracji wkładów finansowych został rozpoczęty 4 maja przez UE razem z globalnymi partnerami, zachęcając kraje i organizacje na całym świecie do zebrania finansowania dla rozwoju i wdrażania diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi.

  infographic illustration    
 • Unijna strategia szczepień 
  17 czerwca 2020 

  Komisja Europejska przedstawia strategię UE mającą przyspieszyć opracowanie, produkcje i dystrybucję szczepionek na COVID-19.

  infographic illustration    
 • 100 mln euro na rozwój szczepionek 
  11 czerwca 2020 

  Europejski Bank Inwestycyjny wspiera firmę immunoterapeutyczną BioNTech SE finansowaniem dłużnym w wysokości 100 mln euro na rozwój programu szczepionek przeciw COVID-19.

  infographic illustration    
 • 314 mln euro dla innowacyjnych firm 
  8 czerwca 2020 

  W ramach programu pilotażowego „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji przyznano 166 mln euro dla 36 firm na prace nad pionierskimi projektami zwalczania wirusa i wspierania powrotu do zdrowia. Dodatkowe 148 mln EUR przyznano kolejnym 36 przedsiębiorstwom, które mają wnieść wkład w plan odbudowy Europy. 139 firm otrzymało nowo wprowadzoną pieczęć doskonałości COVID-19, aby pomóc im w pozyskiwaniu funduszy z innych źródeł.

  infographic illustration    
 • 117 mln euro na projekty badawcze w walce z Covid-19 
  12 maja 2020 

  W ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych, która jest partnerską inicjatywą między UE a przemysłem farmaceutycznym, zostanie wyasygnowane 117 mln euro. Kwota ta posłuży do wspierania 8 projektów dotyczących opracowywania metod leczenia i diagnostyki (do 72 mln euro będzie pochodzić z budżetu UE). Nabór wniosków do przyspieszonej procedury ogłoszono w marcu.

  infographic illustration    
 • Platforma udostępniania danych dla naukowców 
  20 kwietnia 2020 

  Aby wesprzeć naukowców w Europie i na świecie w walce z pandemią koronawirusa, Komisja Europejska wraz z kilkoma partnerami uruchamia europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i dzielenie się dostępnymi danymi naukowymi

  infographic illustration    
 • 48,25 mln euro na sfinansowanie 18 projektów badawczych realizowanych przez 151 zespołów naukowych 
  6 marca 2020 

  W ramach programu „Horyzont 2020” Unia Europejska przeznacza 48,25 mln euro na sfinansowanie 18 projektów badawczych prowadzonych przez 151 zespołów naukowych. Środki te mają służyć opracowaniu szczepionek, nowych metod leczenia i szybkich testów diagnostycznych, co umożliwi lepsze przygotowanie się do potencjalnych wybuchów epidemii w przyszłości oraz szybsze reagowanie na nie.

  infographic illustration    
GOSPODARKA 
Wspieranie sektora finansowego i przedsiębiorstw  
 • 6,2 mld euro na walkę z kryzysem i przyspieszenie wdrażania szczepionek 
  17 września 2020 

  Parlament zatwierdza zwiększenie budżetu na 2020 r. o 6,2 mld euro: środki na fundusze spójności zostaną uzupełnione o 5,1 mld euro, aby zapewnić możliwość pokrycia wniosków państw członkowskich o zwrot kosztów działań w walce z kryzysem oraz wykorzystanie 1,1 mld euro na rozwój i wdrażanie szczepionki na COVID-19.

  infographic illustration    
 • Parlament otwiera drogę do planu odbudowy  
  16 września 2020 

  Dzięki głosowaniu na posiedzeniu plenarnym już we wrześniu, Parlament przyspieszył procedurę, która pozwoliłaby UE pożyczyć 750 miliardów euro na rynkach dla wdrożenia planu odbudowy po koronawirusie. Posłowie podtrzymują swój apel o wprowadzenie nowych zasobów własnych do budżetu UE, które powinny co najmniej pokryć koszty związane z planem.

  infographic illustration    
 • Parlament ubolewa nad cięciami budżetowym 
  23 lipca 2020  

  Po tym, jak szefowie państw i rządów uzgodnili w połowie lipca porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy, posłowie przyjeli rezolucję określającą ich stanowisko przed negocjacjami z Radą. Parlament z zadowoleniem przyjął porozumienie co do ogólnej wielkości Funduszu, ale skrytykował cięcia w długoterminowym budżecie, wezwał do wiążącego zobowiązania w sprawie nowych źródeł finansowania UE i zadeklarował wstrzymanie zgody, jeśli umowa nie ulegnie poprawie. Posłowie nalegają również, aby Parlament był w pełni zaangażowany w decyzje dotyczące planu naprawy.

  infographic illustration    
 • Pomoc dla sektora rolno-spożywczego 
  19 czerwca 2020 

  Od wybuchu pandemii koronawirusa, UE środki wyjątkowego wsparcia finansowego i przeciwdziałania kryzysowi na rynku oraz wprowadziła większą elastyczność w przepisach polityki rolnej UE, aby pomóc rolnikom, rybakom i małym przedsiębiorstwom rolno-spożywczym poradzić sobie ze skutkami Covid-19.

  infographic illustration    
 • Ochrona pracowników przygranicznych i sezonowych 
  19 czerwca 2020 

  Parlament wzywa do podjęcia pilnych działań w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i uczciwych warunków pracy pracowników przygranicznych i sezonowych w kontekście kryzysu koronawirusowego.

  infographic illustration    
 • Program EBC dotyczący zakupów nadzwyczajnych w związku z pandemią (1,35 biliona euro) 
  4 czerwca 2020 

  Europejski Bank Centralny zwiększa nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii o 600 miliardów euro, do 1,35 biliona euro. Tymczasowy program zakupu papierów wartościowych sektora prywatnego i publicznego uruchomiono w marcu z kwotą 750 mld euro, która stanowiła uzupełnienie 120 mld euro już wcześniej uruchomionych w związku z pandemią.

  infographic illustration    
 • 750 mld euro na ożywienie gospodarcze i społeczne 
  27 maja 2020 

  Eurodeputowani z zadowoleniem przyjęli propozycje Komisji Europejskiej dotyczące instrumentu naprawczego do walki z kryzysem koronawirusowym w wysokości 750 miliardów euro („Next Generation EU”) w ramach zaktualizowanego projektu wieloletniego budżetu UE, przedstawionego przez Ursulę von der Leyen na posiedzeniu plenarnym. W rezolucjach z 15 maja i 17 kwietnia eurodeputowani zaapelowali o solidny i pokaźny pakiet naprawczy, skoncentrowany na potrzebach obywateli.

  infographic illustration    
 • Wsparcie EBI dla gospodarki (65 mld euro) 
  16 kwietnia 2020 

  Europejski Bank Inwestycyjny tworzy fundusz gwarancyjny w wys. 25 mld euro, dzięki któremu będzie możliwe uruchomienie do 200 mld euro na pomoc dla gospodarki europejskiej, w uzupełnieniu do 40 mld euro, które uruchomiono już wcześniej.

  infographic illustration    
 • Europejski plan działania na rzecz stopniowego znoszenia środków ograniczania pandemii koronawirusa 
  15 kwietnia 2020 

  Komisja i Rada Europejska przedstawiają wytyczne i zalecenia dla państw członkowskich dotyczące znoszenia środków ograniczania pandemii.

  infographic illustration    
 • Natychmiastowa pomoc dla co najmniej 100 tys. MŚP 
  6 kwietnia 2020 

  Jako że kryzys dotknął szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie, Unia Europejska przeznacza na pomoc dla nich ok. 8 mld euro.

  infographic illustration    
 • Unijne fundusze strukturalne na podstawowe inwestycje i zasoby (37 mld euro) 
  27 marca 2020  

  W ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa z unijnych funduszy strukturalnych udostępnia się 37 mld euro na wsparcie dla systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rynków pracy.

  infographic illustration    
 • Większa elastyczność fiskalna  
  23 marca 2020 

  Unia uelastycznia swe przepisy budżetowe, aby umożliwić państwom członkowskim nadzwyczajne wydatki na walkę z pandemią.

  infographic illustration    
 • Zmiana zasad pomocy państwa 
  19 marca 2020 

  Państwa członkowskie mogą elastycznie stosować zasady pomocy państwa, aby zapewnić przedsiębiorstwom każdej wielkości dostateczną płynność i zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.

  infographic illustration    
ZATRUDNIENIE I SPOŁECZEŃSTWO 
Wspieranie dochodów gospodarstw domowych oraz miejsc pracy w czasie kryzysu  
 • Ochrona miejsc pracy i wspieranie przedsiębiorstw (100 mld euro) 
  25 września 2020 

  Rada zatwierdziła wsparcie finansowe w wysokości 87,4 mld euro w ramach instrumentu SURE dla Belgii, Bułgarii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch, Cypru, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii. Instrument pozostaje otwarty na dalsze formalne wnioski ze strony państw członkowskich.

  W ramach odpowiedzi na koronawirusa, UE przyjęła w maju instrument SURE, zapewniający krajom UE finansowanie do 100 mld euro na pożyczki na korzystnych warunkach, aby umożliwić firmom zatrzymanie pracowników i skrócenie czasu pracy, zapewniając jednocześnie wsparcie dochodów. Został aktywowany 22 września.

  infographic illustration    
 • Klasyfikacja grupy ryzyka SARS-CoV-2 
  11 czerwca 2020 

  Parlament i Komisja Europejska zgadzają się sklasyfikować wirusa wywołującego COVID-19, SARS-CoV-2, do 3 grupy ryzyka według dyrektywy UE w sprawie czynników biologicznych, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

  infographic illustration    
 • Wytyczne UE dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy 
  24 kwietnia 2020 

  UE ogłasza wytyczne zapewniające pracownikom powrót do miejsc pracy w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Wytyczne obejmują obszary od oceny ryzyka i opieki nad chorymi pracownikami po informacje dla konkretnych sektorów i zawodów.

  infographic illustration    
 • Pomoc najbardziej potrzebującym 
  23 kwietnia 2020 

  Aby obniżyć ryzyko infekcji, żywność i podstawową pomoc materialną z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym można będzie dostarczać za pomocą bonów elektronicznych lub papierowych. Będzie można również zapewniać sprzęt ochronny dla dostawców i wolontariuszy.

  infographic illustration    
 • Pomoc dla rolników i rybaków 
  23 kwietnia 2020 

  UE uelastycznia sposób finansowania rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, aby pomóc tym sektorom poradzić sobie ze skutkami epidemii Covid-19.

  infographic illustration    
 • Aplikacje monitorujące COVID-19: zapewnianie prywatności i ochrony danych  
  17 kwietnia 2020 

  Komisja Europejska wydała wytyczne i zestaw narzędzi UE w zakresie opracowywania nowych aplikacji wspierających walkę z COVID-19. Parlament podkreśla, że wszelkie środki cyfrowe do walki z pandemią muszą być w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

  infographic illustration    
 • Pomoc finansowa z Funduszu Solidarności (800 mln euro) 
  26 marca 2020 

  Rozszerza się zakres Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, aby objąć nim sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego. W 2020 r. państwa członkowskie najbardziej dotknięte skutkami pandemii otrzymają z tego funduszu 800 mln euro.

  infographic illustration    
 • Unikanie przeciążenia sieci 
  19 marca 2020 

  Unia zwraca się do firm takich jak Netflix, Facebook i YouTube o obniżenie jakości streamingu, by uniknąć przeciążenia sieci.

  infographic illustration    
PODRÓŻE I TRANSPORT 
Ograniczenie możliwości podróży i zapewnienie świadczenia niezbędnych usług  
 • Koordynacja środków ograniczających swobodne przemieszczanie się 
  17 września 2020 

  Komisja Europejska przedstawia wniosek dla zapewnienia, że środki ograniczające swobodne przemieszczanie się podejmowane przez państwa członkowskie są koordynowane i jasno komunikowane na szczeblu UE. W rezolucji przyjętej 17 września Parlament poparł ten wniosek i wezwał do zharmonizowanych ocen zdrowotnych i metodologii.

  infographic illustration    
 • Stopniowe znoszenie ograniczeń podróżowania 
  15 czerwca 2020 

  Państwa członkowskie stopniowo znoszą ograniczenia podróży wprowadzone w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Parlament żąda, aby bezpaszportowa strefa Schengen jak najszybciej powróciła do pełnego funkcjonowania.

  infographic illustration    
 • Pomoc we wznowieniu swobodnego przepływu i turystyki: „Re-open EU”  
  14 czerwca 2020  

  Aby zapewnić ochronę zdrowia publicznego, UE uruchamia platformę internetową „Re-open EU”, aby zapewnić podróżnym informacje niezbędne do planowania podróży i wakacji w Europie, zdrowo i bezpiecznie. Informacje są regularnie aktualizowane i dostępne w 24 językach.

  infographic illustration    
 • Zalecenia dotyczące bezpiecznego podróżowania 
  13 maja 2020 

  Komisja Europejska przedstawiła wytyczne i zalecenia dotyczące turystyki i transportu, aby pomóc państwom członkowskim UE w koordynowaniu bezpiecznego zniesienia ograniczeń podróżowania i ochronie podróżnych.

  infographic illustration    
 • Koniec pustych przelotów 
  26 marca 2020 

  Tymczasowo zawiesza się unijne przepisy dotyczące przydziałów czasu na start i lądowanie, które zobowiązują linie lotnicze do wykorzystywania planowanych przydziałów czasu, aby zachować je w kolejnym sezonie.

  infographic illustration    
 • Zapewnienie stałego przepływu towarów i usług 
  18 marca 2020 

  UE tworzy tzw. „zielone korytarze”, czyli priorytetowe pasy ruchu na przejściach granicznych, aby zapewnić dostawy podstawowych towarów oraz niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego na jednolitym rynku.

  infographic illustration    
 • Ograniczenie podróży w celu zahamowania rozwoju epidemii 
  17 marca 2020 

  UE tymczasowo zamyka swe granice zewnętrzne, aby zatrzymać rozwój Covid-19. Zamknięcie granic dotyczy podróży, których odbycie nie jest niezbędne.

  infographic illustration    
 • Repatriacja obywateli UE 
  Od stycznia 2020 

  Dzięki Mechanizmowi Ochrony Ludności, dziesiątki tysięcy obywateli UE wracają do domu z państw trzecich na całym świecie.

  infographic illustration    
Globalna reakcja UE 
Wspieranie wysiłków krajów partnerskich w walce z pandemią koronawirusa  
 • Unijny humanitarny most powietrzny UE 
  11 września 2020  

  Unijny humanitarny most powietrzny zapewnia pomoc krajom dotkniętym pandemią koronawirusa. Od momentu jego uruchomienia 8 maja, podczas 67 rejsów przetransportowano sprzęt medyczny i pracowników humanitarnych do krytycznych obszarów w Afryce, Azji i obu Amerykach.

  infographic illustration    
 • Kontynuowanie globalnych dostaw materiałów medycznych i sprzętu ochronnego 
  28 lipca 2020  

  Dzięki Unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności, UE nadal dostarcza zaopatrzenie medyczne i środki ochrony indywidualnej do miejsc na całym świecie. W dodatku do pomocy dwustronnej, wykonano również dostawy do 24 krajów, w tym 7 państw członkowskich.

  infographic illustration    
 • 64 mln euro dla regionu Afryki Południowej. 
  20 lipca 2020 

  UE przekaże 64,7 mln euro pomocy humanitarnej krajom regionu Afryki Południowej(Angola, Botswana, wyspy  Komory, Eswatini, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Zambia i Zimbabwe, by wesprzeć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa, ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak panująca w regionie długotrwała susza, i innych kryzysów.

  infographic illustration    
 • Nowy pakiet pomocy dla Afryki Północnej 
  2 lipca 2020 

  UE przyjmuje nowy pakiet pomocy dla wsparcia migrantów i społeczności lokalnych oraz walki z koronawirusem w Afryce Północnej. Pakiet obejmuje 80 mln euro nowych funduszy i 30 mln euro przeniesione z kryzysowego funduszu powierniczego dla Afryki.

  infographic illustration    
 • Wsparcie dla Republiki Środkowoafrykańskiej 
  18 czerwca 2020 

  UE przyznaje Republice Środkowoafrykańskiej 54 mln EUR na wsparcie dla rządu w walce z koronawirusem.

  infographic illustration    
 • 60 mln euro dla krajów Rogu Afryki 
  17 czerwca 2020 

  UE mobilizuje pakiet o wartości 60 mln euro, aby pomóc w walce ze zdrowotnymi i społeczno- gospodarczymi skutkami kryzysu w Rogu Afryki. W maju, UE zatwierdziła dodatkową pomoc w wysokości 105,5 mln euro na projekty humanitarne w Dżibuti, Etiopii, Kenii i Somalii, aby pomóc dostarczyć opiekę zdrowotną, żywność i zaspokoić podstawowe potrzeby uchodźców.

  infographic illustration    
 • Dodatkowe 55 mln euro dla uchodźców syryjskich i lokalnych społeczności w Jordanii i Libanie 
  10 czerwca 2020 

  UE zmobilizowała pakiet wsparcia w wysokości 55 milionów euro, aby pomóc uchodźcom syryjskim i osobom w szczególnie trudnej sytuacji w Jordanii i Libanie podczas kryzysu wywołanego przez koronawirusa. Pomoc koncentruje się na zapewnianiu opieki zdrowotnej, wody oraz sanitarnych i higienicznych warunków. Jest to uzupełnienie pakietu wsparcia o wartości prawie 240 mln euro zatwierdzonego w marcu.

  infographic illustration    
 • Dodatkowe 50 mln euro na pomoc humanitarną 
  20 maja 2020 

  Uruchomiono dodatkowe 50 mln euro, aby zapewnić dostęp do usług zdrowotnych, sprzętu ochronnego, wody i urządzeń sanitarnych osobom w szczególnie trudnej sytuacji w regionie Sahelu i Jeziora Czad, w Republice Środkowoafrykańskiej, regionie Wielkich Jezior, Afryce Wschodniej, Syrii, Jemenie, Palestynie i Wenezueli, a także w Rohingya. pomoc Pomoc jest przekazywana za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, agencji ONZ, Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

  infographic illustration    
 • Pożyczki w wysokości 3 mld euro dla krajów sąsiadujących i partnerskich 
  15 maja 2020 

  UE zatwierdza pożyczki w wysokości 3 miliardów euro, aby pomóc krajom sąsiadującym i krajom partnerskim w łagodzeniu negatywnych społecznych i gospodarczych skutków pandemii przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej.

  infographic illustration    
 • 3,3 mld euro wsparcia UE dla Bałkanów Zachodnich 
  29 kwietnia 2020 

  UE mobilizuje pakiet pomocowy o wartości ponad 3,3 mld euro dla partnerów z Bałkanów Zachodnich, zapewniając wsparcie dla ich sektorów opieki zdrowotnej, odbudowy społecznej i gospodarczej, pomocy humanitarnej dla uchodźców oraz pomocy makro- i mikrofinansowej.

  infographic illustration    
 • Prawie 36 mld euro wsparcia dla krajów partnerskich 
  8 kwietnia 2020 

  UE uruchomia pakiet „Team Europe”, aby pomóc krajom najbardziej podatnym na zagrożenia w walce z pandemią i łagodzeniu jej społecznych i gospodarczych konsekwencji, w szczególności w Afryce, sąsiedztwie UE, ale również w Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach .

  infographic illustration    
 • Do 28 milionów euro na wsparcie badań w Afryce subsaharyjskiej 
  8 kwietnia 2020 

  Partnerstwo europejskie i krajów rozwijających się na rzecz prób klinicznych (EDCTP) ogłosiło trzy zaproszenia do wyrażenia zainteresowania wsparciem potencjału badawczego w Afryce Subsaharyjskiej, z budżetem do 28 mln euro finansowanym z programu „Horyzont 2020” na rzecz badań i innowacji.

  infographic illustration    
 • 700 mln euro na wsparcie Grecji w zarządzaniu migracją 
  3 marca 2020 

  UE udostępnia 350 milionów euro wsparcia dla Grecji, do której przybywa większość uchodźców i migrantów. O dodatkową pomoc finansową w wysokości 350 mln euro można wnioskować w ramach budżetu korygującego. Grecja otrzymała również wsparcie w zakresie sprzętu medycznego, zespołów medycznych, schronień, namiotów i koców w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności.

  infographic illustration    

Dezinformacja na temat pandemii rozprzestrzenia się, utrudniając walkę z wirusem. UE zapewnia i aktywnie promuje wiarygodne informacje oraz współpracuje z platformami internetowymi w celu usuwania fałszywych wiadomości i oszustw internetowych. 10 czerwca Komisja Europejska zaproponowała konkretne działania, które można szybko uruchomić w celu zwalczania dezinformacji.


Możesz również zapoznać się z naszym podsumowaniem 10 działań UE w walce z pandemią koronawirusa.