Koronawirus: klimat powinien być priorytetem planu naprawczego UE 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Proponowany przez UE pakiet naprawczy do walki z głęboką recesją gospodarczą wywołaną przez koronawirusa ma na celu zrównoważoną przyszłość.

©PavloVakhrushev/AdobeStock  

Walka z kryzysem zdrowotnym związanym z COVID-19 i jego konsekwencjami gospodarczymi to priorytet. Proponowany przez Komisję Europejską pakiet naprawczy ma na celu ożywienie gospodarki w oparciu o bardziej ekologiczne, społeczne i cyfrowe podejście, dla bardziej zrównoważonej przyszłości.


Propozycja KE dotycząca planu stymulacyjnego w wysokości 750 miliardów euro wraz ze zmienionym projektem budżetu UE na lata 2021-2027 są następstwem nawoływania przez PE do utworzenia solidnego pakietu ożywienia i odbudowy, w którego centrum znajduje się Europejski Ziełony Ład, w celu stymulowania gospodarki i walki ze zmianą klimatu.

Propozycja “Next Generation EU” (UE nowej generacji), przedstawiona posłom przez Przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen na sesji plenarnej 27 maja, ma na celu walkę ze skutkami pandemii i umożliwienie bardziej zrównoważonej przyszłości, przeznaczając 25% budżetu UE na działania związane z klimatem.

Zyskała ona ogólne poparcie posłów do PE, ale musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Radę i Parlament.


Wpływ pandemii na emisje CO2

Po wprowadzeniu rygorystycznych środków kwarantanny w całej Europie ograniczających ruch i inne działania gospodarcze, zanieczyszczenie powietrza spadło. Duże europejskie miasta odnotowały znaczny spadek stężenia dwutlenku azotu (NO2); niektóre o połowę.


Zamknięcie biur, zwieszenie działalności przemysłowej i ogromny spadek podróży zmniejszyły emisje CO2. Oczekuje się, że w pierwszym kwartale 2020 r. zmniejszy się również popyt na energię elektryczną.


Ze względu na oczekiwane spadki zapotrzebowania na energię elektryczną i działalności przemysłowej, cena uprawnień w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) spadła o 40% między połową lutego a połową marca 2020 roku.

Europejskie prawo o klimacie

28 listopada 2019 r. Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny i wezwał do dostosowania wszystkich odpowiednich przepisów UE w celu utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5° C.


Komisja Europejska przedstawiła w grudniu Europejski Zielony Ład, a w marcu wniosek w sprawie europejskiego prawa o klimacie, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez UE do 2050 roku.


W styczniu Parlament wezwał do ustanowienia ambitniejszych celów redukcji emisji niż te zaproponowane przez Komisję, aby zapewnić osiągnięcie tego celu przez UE.


Na posiedzeniu parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska 21 kwietnia, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że harmonogram unijnego prawa o klimacie pozostaje niezmieniony i obiecał przedstawienie zaktualizowanego wniosku w sprawie celów redukcji emisji do 2030 roku. Oczekuje się, że Parlament podejmie decyzję w sprawie prawa o klimacie w październiku.


Zanim unijne prawo o klimacie może wejśc w życie, musi zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Parlament chce, aby UE przyjęła te cele z odpowiednim wyprzedzeniem przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu COP26, która z powodu pandemii została przełożona na 2021 rok.

Wcześniejsze wydarzenia

Celem Zielonego Ładu, ogłoszonego w listopadzie 2019 r., jest uczynienie gospodarki UE bardziej zrównoważoną.

Obejmuje szeroki zakres obszarów, od klimatu, rolnictwa i mobilności po ochronę różnorodności biologicznej i zerowe zanieczyszczenia. Wśród konkretnych propozycji przedstawionych już przez Komisję Europejską znajdują się: